Jordi Riera

Director científic de CaixaProinfància
Catedràtic d’Educació (Àrea de Pedagogia Social) de la Universitat Ramon Llull a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL

Localització

Barcelona

No hi ha disponibilitat.
Sol·licitar entrevista

Descripció

Catedràtic d’Educació (Àrea de Pedagogia Social) de la Universitat Ramon Llull a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. Ha estat president de l’Associació Catalana de Pedagogs de Catalunya i del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, i ha estat membre del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i del Consell d’Experts de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Actualment exerceix el càrrec de degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) Blanquerna-URL.

Ha publicat nombrosos llibres i articles científics en premsa i en revistes especialitzades sobre temes educatius. És investigador principal del grup de recerca consolidat en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC (PSITIC), que lidera la direcció científica del programa CaixaProinfància.