D’esquerra a dreta: el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila Bertrán; l’alt comissionat contra la Pobresa Infantil del Govern d’Espanya, Ernesto Gasco, i el director general de Save the Children Espanya, Andrés Conde, han presentat el programa CaixaProinfància davant de l’ONU.
De izquierda a derecha: el subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón; el director general de la Fundación ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán; el alto comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, y el director general de Save the Children España, Andrés Conde, han presentado el programa CaixaProinfancia ante la ONU.

La Fundació ”la Caixa” presenta davant l’ONU el seu programa CaixaProinfància, pioner en la lluita contra la pobresa infantil a Espanya

Nueva York

01.02.23

5 minutos de lectura
Recursos disponibles

La Fundació ”la Caixa”, com a entitat consultiva del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC), ha presentat el programa CaixaProinfància, model pioner d’intervenció social que es va posar en marxa per donar resposta a la situació de pobresa infantil a Espanya. També han participat en aquesta intervenció l’Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil del Govern d’Espanya i Save the Children Espanya, amb els quals l’entitat treballa per desenvolupar el programa, cosa que posa en relleu l’eficàcia i la importància de la col·laboració publicoprivada, que implica administracions públiques i entitats que treballen en l’àmbit de la infància.

El director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila Bertrán, i el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, han presentat el programa CaixaProinfància, que es desplega des del 2007 a les principals ciutats del territori espanyol i que atén anualment més de 61.500 infants i adolescents de 0 a 18 anys i més de 38.000 famílies. Amb un model d’intervenció innovador basat en el treball en xarxa i consolidat al llarg de més de 15 anys de trajectòria en entorns vulnerables, col·labora amb més de 400 entitats socials que s’encarreguen d’atendre de manera directa les famílies, prioritzant els ajuts i fent el seguiment de cada cas. El programa intervé en 128 poblacions i és present a totes les províncies d’Espanya.

CaixaProinfància vol trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills i fomentar la igualtat d’oportunitats. El programa es dirigeix a la infància i l’adolescència en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de sostenir-ne i promoure’n el desenvolupament de manera integral i personalitzada, afavorint i defensant per aconseguir-ho les polítiques de millora de l’equitat i la cohesió social.

A través d’una metodologia i uns resultats contrastats, el programa ha confirmat que els participants es graduen al final de l’ESO en nivells similars a la resta de la població, en un 81,4 % del total. Dins del mateix estrat social dels nens i nenes de CaixaProinfància, el percentatge de graduats se situa en el 48,8 %. En contextos de baix nivell socioeconòmic, la mitjana espanyola d’abandonament prematur de l’ESO s’acosta al 30 %, mentre que només el 4 % dels participants del programa deixen els estudis a l’ESO.

A més, el 76 % dels participants milloren el rendiment escolar i el 65,6 % avancen en l’adquisició i el desenvolupament de competències: comunicació i llenguatge, logicomatemàtiques i socials. També per a les famílies suposa una evolució: en el 78 % dels casos augmenta el seguiment de les tasques, l’assistència, la implicació i la participació dels pares i mares a l’escola. Del total, un 49 % de les famílies són monoparentals. Cal destacar que el 71,1 % dels tutors no tenen formació o, com a màxim, tenen estudis primaris, i el 59,6 % estan desocupats.

La pobresa afecta el 28,9 % dels infants a Espanya

Així doncs, l’alt comissionat contra la Pobresa Infantil del Govern d’Espanya, Ernesto Gasco, i el director general de Save the Children Espanya, Andrés Conde, han radiografiat la situació de la pobresa infantil al nostre país. La taxa de risc de pobresa i exclusió afecta el 28,9 % dels nens i nenes a Espanya. En total, més de 2,4 milions d’infants es troben en situació de pobresa.

L’ONG també recull en el seu recent informe La garantía infantil a examen que un terç de les famílies que atén viuen amb 100 euros al mes per persona i que gairebé un 5 % no tenen cap ingrés. El 64 % dels menors resideixen en famílies que sobreviuen amb uns ingressos mitjans mensuals inferiors a 1.000 euros i prop de la meitat dels progenitors no tenen cap feina.

«S’ha demostrat que la col·laboració publicoprivada i el treball en xarxa són molt efectius a l’hora de millorar la inclusió i trencar la transmissió intergeneracional de la pobresa, que suposa un gran desafiament per a la societat espanyola. Quan l’escola, els serveis socials i les entitats socials treballen unides, l’impacte de l’acció socioeducativa es multiplica», ha destacat el director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila Bertrán.

En aquesta línia, el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, ha afegit que «el programa CaixaProinfancia proposa una innovació social molt rellevant, perquè té un enfocament comunitari que enforteix el territori i desplega una metodologia comuna, compartida i avaluada, perquè fomenta l’empoderament per a la inclusió i l’eliminació d’estigmes, i perquè connecta les famílies amb el seu entorn».

En la seva intervenció, l’alt comissionat contra la Pobresa Infantil, Ernesto Gasco, ha afirmat: «La Fundació ”la Caixa” és un aliada estratègica en l’Aliança País Pobresa Infantil Zero, posada en marca des de l’Alt Comissionat. És un plaer participar en el reconeixement del seu programa CaixaProinfància a l’ONU, un programa que és un referent en la lluita contra la pobresa infantil a Espanya».

«Un infant que avui viu en la pobresa en un país com Espanya té una alimentació deficient i fa els deures a casa amb l’abric posat perquè la seva família no la pot mantenir a una temperatura adequada. Tampoc no pot anar al dentista o al psicòleg, no posar-se ulleres, encara que les necessiti. És una realitat domèstica, no sempre visible, però que llasta el futur d’un país. I no ens podem permetre que més de dos milions d’infants malvisquin al nostre», Andrés Conde, director general de Save the Children Espanya.

Última actualització: 26 febrer 2024 | 16:25