Retrat de Sara Moreno Colom, professora de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del *Centre d’*Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT).

Sara Moreno Colom

Doctora en Sociologia, professora titular d’universitat a la UAB i investigadora del QUIT i de l’Institut d’Estudis del Treball

Etiquetes

Localització

Barcelona

Descripció

Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és professora del Departament de Sociologia de la UAB i investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i de l’Institut d’Estudis del Treball (IET). Ha estat vicedegana de Professionalització (2009-2015) i vicedegana de Relacions Institucionals (2015-2016) a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB, i també vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB (2016-2020). El 2007 la seva tesi doctoral, Temps, treball i benestar: una aproximació des de la vida quotidiana, va rebre el Premi Extraordinari del Departament de Sociologia. És presidenta del Comitè de Recerca en Sociologia del Treball de la Federació Espanyola de Sociologia.
​ 
​És autora de diverses publicacions i revisora de revistes especialitzades. El seu camp de recerca és la sociologia del treball, la sociologia del temps i la sociologia del gènere, amb especialització en l’anàlisi del treball, el temps i la vida quotidiana, i presta una atenció especial a les desigualtats socials, el benestar i les polítiques públiques. Ha col·laborat amb institucions públiques i privades destacades en l’àmbit de les ciències socials, com l’IDESCAT, l’Institut de les Dones, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, la Fundació ”la Caixa” i la Fundació Bofill, entre d’altres.

Margarita Vega Rapún

Historia_PobresaTemps_Margaritavega-rapun7

Professora associada del Departament d’Economia de la Universidad Pablo de Olavide i «honorary research fellow» a l’University College London - Center of Time Use Research

Professora associada del Departament d’Economia, Mètodes Quantitatius i Història Econòmica i Institucions de la Universidad Pablo de Olavide des del 2023. Honorary research fellow a l’University College London, vinculada al Centre for Time Use Resear...

Veure perfil