La directora de la UITM-CaixaResearch, Elena Garralda.© VHIO

UITM-CaixaResearch: Resultats prometedors del primer assaig clínic d’un innovador fàrmac en pacients amb tumors avançats

Barcelona

03.06.24

4 minutos de lectura
Recursos disponibles

Les dades inicials del primer assaig fase 1 de l'anticòs biespecífic FS222 demostren que és un fàrmac amb un perfil de seguretat acceptable i manejable i que presenta una activitat antitumoral prometedora, especialment en pacients amb melanoma cutani metastàtic refractari a immunoteràpia amb inhibidors de punt de control immunitari anti- PD1.

Dades prometedores d'activitat antitumoral, especialment en pacients amb melanoma

A l'assaig encara en curs han participat ja 104 pacients amb diversos tipus de tumor que havien rebut entre una i set línies de tractament prèvies. Els resultats preliminars d'aquest assaig fase 1 indiquen taxes de resposta objectives parcials o completes en pacients amb melanoma, càncer de pulmó de cèl·lula no petita, càncer d'ovari, càncer de mama triple negatiu, liposarcoma i càncer de còlon.

La taxa de resposta global per a tot tipus de tumor va ser del 17 %. «No obstant això», afegeix la Dra. Elena Garralda, directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer UITM-CaixaResearch que ha liderat aquest estudi, «destaquen els resultats en pacients amb melanoma cutani avançat que no havien respost a immunoteràpia amb inhibidors de punt de control immunitari». En aquests pacients, la taxa de resposta global va ser del 47,4 % i el 68,4 % va controlar la malaltia.

«Encara que es tracti de resultats molt preliminars, el cert és que són dades molt prometedores, especialment en pacients amb melanoma que no responen a la immunoteràpia convencional», comenta Elena Garralda.

Els efectes adversos associats al tractament presenten un perfil de seguretat del fàrmac acceptable i manejable. Respecte a la farmacologia, es va observar la modulació i l'augment de les cèl·lules T tumorals a les biòpsies dels pacients tractats confirmant l'activació de la resposta immunitària contra el tumor.

Disseny innovador per reactivar la resposta immunitària contra el tumor

«Encara que l'arribada de la immunoteràpia ha suposat una revolució en el panorama del tractament oncològic, actualment la majoria dels pacients que reben inhibidors de punts de control immunitaris no responen al tractament o recauen. D'aquí la necessitat de seguir investigant per trobar noves estratègies en immunoteràpia que ofereixin més beneficis a un nombre més gran de pacients», explica la Dra. Elena Garralda.

FS222 és un innovador anticòs biespecífic d'última generació. La seva estructura tetravalent li permet, d'una banda, inhibir el punt de control immunitari PD-L1 i, de l'altra, presenta un agonista o potenciador de la resposta immunitària. Així és capaç d'activar de manera molt potent i selectiva el sistema immunitari del pacient contra les cèl·lules tumorals.

«Els propers passos inclouen una millor optimització de la selecció de la dosi i una major avaluació del perfil d’eficàcia de FS222 en pacients amb melanoma i altres tipus de tumors per confirmar l’activitat en un nombre més gran de pacients», conclou la Dra. Garralda, que ha presentat avui aquestes dades preliminars del primer assaig en humans d'aquest innovador anticòs al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia que se celebra a Chicago del 31 de maig al 4 de juny.

Referència

First-in-human study (FIH) of FS222, a next-generation tetravalent PD-L1/CD137 bispecific antibody: Safety, pharmacodynamics (PD), and antitumor activity in patients (pts) with advanced solid tumors including PD-1 refractory melanoma.

Elena Garralda, Arjun Oberoi, Guillermo de Velasco, Iván Victoria, David Pesantez, Inaki Eguren,Santamaría, Victor Moreno, Valentina Boni, Andres Cervantes, Valentina Gambardella, Tudor-Eliade, Ciuleanu, Milana Bergamino Sirvén, Delvys Rodriguez-Abreu, Guzman Alonso, Laurentia Minea Gales,Daniel Jones, Abhay Patki, Ozlem Ataman, Ignacio Melero Bermejo.

2024 ASCO Annual Meeting

Oral Abstract Session: Developmental Therapeutics—Immunotherapy

Primary Track: Developmental Therapeutics—Immunotherapy

Monday June 3rd – 18:30 CEST

Speaker: Elena Garralda, MD, MSc, Vall d'Hebron University Hospital (HUVH) and Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO)

Chairs: Tian Zhang, Division of Hematology and Oncology, Department of Internal Medicine, University of Texas Southwestern; Abdul Rafeh Naqash, University of Oklahoma Health Sciences Center, Stephenson Cancer Center

Sobre el VHIO

El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), creat el 2006 i integrat al Campus Vall d'Hebron, és un centre de referència en medicina personalitzada en oncologia. El seu objectiu és investigar per millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament del càncer gràcies a un model pioner de recerca translacional que consisteix a transformar els darrers descobriments que es duen a terme al laboratori en assajos clínics de fase inicial i, per tant , en el desenvolupament de nous tractaments més efectius que millorin la qualitat de vida dels pacients amb càncer.

El VHIO és un centre que forma part del sistema CERCA i està acreditat com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa.

Tota l'activitat del VHIO no seria possible sense el suport dels seus patrons –Generalitat de Catalunya, Fundació Cellex, Fundació ”la Caixa”, Fundació FERO i Fundació BBVA– i les donacions de diferents associacions, entitats i particulars que contribueixen amb la seva generositat per a fer avançar la investigació contra el càncer.