Els doctors Elena Garralda i Rodrigo Toledo, del VHIO.© VHIO

Investigadors del VHIO demostren la utilitat de la biòpsia líquida d’alta sensibilitat per a predir i monitoritzar la resposta a immunoteràpia

Barcelona

04.06.24

6 minutos de lectura
Recursos disponibles

El Dr. Rodrigo Toledo, cap del Grup de Biomarcadors i Dinàmica Clonal del VHIO i coordinador del grup de treball en biòpsia líquida del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa Càncer (CIBERONC), presenta avui a ASCO un estudi realitzat en col·laboració amb la Unitat de Investigació en Teràpies Moleculars UITM-CaixaResearch i el Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO, dirigits per la Dra. Elena Garralda i que compten amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

Aquest estudi, que s'emmarca al Programa Integral d'Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI) del VHIO finançat per la Fundació BBVA, demostra la utilitat d'analitzar l'ADN tumoral circulant (ADNct) mitjançant una plataforma de biòpsia líquida d'alta sensibilitat en el context d’assaigs clínics de fase 1 amb inhibidors de punt de control immunitaris.

Es tracta d'una tecnologia capaç de detectar fins a 1 molècula d'ADNct mutada entre un milió de molècules d'ADN circulant a la sang del pacient, informació que permet als investigadors predir la resposta a la immunoteràpia en pacients amb diversos tipus de càncer.

Es van detectar nivells positius d'ADNct al 99% de les mostres inicials

L'estudi es va fer en una cohort de 138 pacients amb tumors metastàtics refractaris de 18 tipus de càncer diferents, que van rebre de 1 a 3 línies successives de tractament amb fàrmacs d’immnunoteràpia en el context d'assajos clínics de fase 1.

El senyal del tumor a la sang va ser detectat en el 99% de les mostres de plasma que es van prendre abans de començar el tractament. Els valors més baixos d'ADNct a l'inici es van relacionar amb una supervivència lliure més gran de progressió i una major supervivència general. La reducció primerenca al nivell d'ADNct després de l’inici del tractament es va associar a augments significatius en l'estabilitat de la malaltia i la supervivència. I, finalment, l'eliminació de l'ADNct després de l'inici de la immunoteràpia es va traduir en respostes radiològiques i una millora significativa tant a la supervivència lliure de progressió com a la supervivència general.

«La informació que ens proporciona la biòpsia líquida ultrasensible ens podria permetre predir si el tractament que estem estudiant representa beneficis clínics per al pacient abans de poder objectivar-ho radiològiques a través dels criteris establerts per avaluar la resposta en assaigs clínics fase 1», comenta la Dra. Elena Garralda, investigadora co-coordinadora de l'estudi i directora de la Unitat de Recerca en Teràpies Moleculars UITM-CaixaResearch del VHIO.

«Aquesta anticipació pot ser crucial per prendre les decisions clíniques més adequades per als nostres pacients. Ser capaços de valorar en poc temps si és convenient que continuï participant a l'assaig clínic o, si, per contra, hem de proposar una nova estratègia terapèutica».

Biòpsia líquida ultrasensible: en què consisteix?

Com que es tracta d'una tècnica no invasiva, l'anàlisi de l'ADNct abans del tractament i de manera seriada durant el transcurs de la malaltia ens permet conèixer els canvis genètics que tenen lloc al tumor i comprendre'n millor l'evolució.

«Tot i això», explica el Dr. Rodrigo Toledo, co-coordinador i presentador de l'estudi, i cap del Grup de Biomarcadors i Dinàmica Clonal del VHIO, «una de les limitacions de les tècniques de biòpsia líquida és la sensibilitat. En aquest projecte, utilitzem una tècnica de biòpsia líquida basada en la seqüenciació del genoma complet del tumor del pacient que permet detectar i monitoritzar milers de mutacions específiques del tumor de cada pacient a la seva sang».

«Es tracta d´una tècnica ultrasensible que ens va permetre detectar el senyal del tumor en mostres de sang recollides de forma seriada, abans i durant el tractament amb la immunoteràpia, i aconseguim identificar patrons específics que es van correlacionar amb la resposta o resistència al tractament».

«L'estudi que presentem avui a ASCO demostra el potencial de la biòpsia líquida per predir el pronòstic i la resposta a tractament amb immunoteràpia en pacients amb diversos tipus de tumors en estadis avançats», afirma Toledo.

La importància dels inhibidors de punt de control immunitari

En condicions normals, el sistema immunitari compta amb proteïnes conegudes com a punts de control immunitari que serveixen per evitar que les cèl·lules T ataquin les cèl·lules sanes pròpies. Les cèl·lules tumorals aprofiten aquest sistema de control per escapar del sistema immune i créixer. «Les últimes dècades la irrupció de fàrmacs inhibidors del punt de control immunitari ha suposat un canvi de paradigma en el tractament de càncer. Aquests fàrmacs bloquegen els punts de control immunitaris de manera que les cèl·lules T poden reconèixer les cèl·lules tumorals com a estranyes i destruir-les», explica la Dra. Elena Garralda. Tot i així, molts pacients no responen i la investigació de nous fàrmacs que actuïn sobre el sistema immunitari no ha parat de créixer en els darrers anys, cosa que està reflectida en el gran nombre d'assajos clínics en fase primerenca d'aquest tipus de tractaments.

En el context d'assajos clínics de fases primerenques de nous fàrmacs inhibidors de punt de control immunitari o noves combinacions de fàrmacs, cal determinar en el menor temps possible quins pacients presentaran un benefici clínic amb aquesta teràpia. «En aquest sentit analitzar a través de biòpsia líquida l'ADNct a la sang per seguir l'evolució del tumor ens pot ajudar a prendre les decisions clíniques més adequades a cada pacient» conclou.

Referència

Abstract #457032

Rodrigo Toledo, Alma M. Calahorro García, Oriol Mirallas, Ana Moreno, Vladimir Galvao, Guzmán Alonso, Maria Vieito, Irene Brana, Arjun Oberoi, M. Julia Lostes-Bardaji, Jose Jimenez, Marta Sanz, Cristina Viaplana, Raquel Perez-Lopez, Paolo Nuciforo, Charles Abbott, Jason Pugh, Richard Chen, Sean Boyle, Elena Garralda.

Prognostic and predictive value of ultrasensitive ctDNA monitoring in a metastatic pan-cancer cohort treated with immune checkpoint inhibitors in the context of phase 1 clinical trials.

Detalles de la sesión

2024 ASCO Annual Meeting

Clinical Science Symposium

Hitting the Mark: The Ongoing Search for Immunotherapy Biomarkers

Primary Track: Developmental Therapeutics—Immunotherapy

June 4th – 15:00 CEST

location_onS406

Speaker: Rodrigo Toledo, VHIO

Chairs: Elena Elez, Vall d'Hebron University Hospital - Benoit Rousseau, Gastrointestinal Oncology Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Sobre el VHIO

El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), creat el 2006 i integrat al Campus Vall d'Hebron, és un centre de referència en medicina personalitzada en oncologia. El nostre objectiu és investigar per millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament del càncer gràcies a un model pioner de recerca translacional que consisteix a transformar els darrers descobriments que es duen a terme al laboratori en assajos clínics de fase inicial i, per tant , en el desenvolupament de nous tractaments més efectius que millorin la qualitat de vida dels pacients amb càncer.

El VHIO és un centre que forma part del sistema CERCA i està acreditat com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa.

Tota l'activitat del VHIO no seria possible sense el suport dels nostres patrons –Generalitat de Catalunya, Fundació Cellex, Fundació ”la Caixa”, Fundació FERO i Fundació BBVA– i les donacions de diferents associacions, entitats i particulars que contribueixen amb la seva generositat que puguem avançar en la investigació contra el càncer.