L'estudi ha investigat l'exposició a diòxid de nitrogen en relació a la capacitat d'atendre i memoritzar.NadyGinzburg - Shutterstock

L’exposició a la contaminació de l’aire durant els dos primers anys de vida s'associa amb una pitjor capacitat d’atenció en nens i nenes

Barcelona

18.04.24

5 minutos de lectura
Recursos disponibles

Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", destaca el possible impacte de la contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit (NO2) en el desenvolupament atencional.

Cada vegada són més les recerques que mostren que l'exposició a la contaminació atmosfèrica, especialment durant l'embaràs i la infància, pot tenir un impacte negatiu en el desenvolupament del cervell. Ara, un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", ha trobat que l'exposició al diòxid de nitrogen (NO2) durant els dos primers anys de vida s'associa a una menor capacitat d'atenció en nens i nenes de 4 a 8 anys, especialment en els nens. El NO2 és un contaminant que procedeix principalment de les emissions del trànsit.

L'estudi, publicat a Environment International, va associar una major exposició al NO2 a una pitjor capacitat d'atenció en nens i nenes de 4 a 6 anys, i va observar una major susceptibilitat a aquest contaminant en el segon any de vida. Aquesta associació va persistir en les edats de 6 a 8 anys només en els nens, no en les nenes, amb un període de susceptibilitat al NO2 una mica major en l'etapa que va del naixement als dos anys.

L'equip investigador va utilitzar dades de 1.703 mares i els seus fills i filles, pertanyents a les cohorts de naixement del Projecte INMA en quatre regions espanyoles. A partir de l’adreça de residència, l’equip va estimar l'exposició diària al NO2 durant l'embaràs i els primers 6 anys de la infància. Paral·lelament, es van avaluar la funció atencional (la capacitat de triar a què parar esment i què ignorar) als 4-6 anys i als 6-8 anys, i la memòria de treball (la capacitat de retenir temporalment la informació) als 6-8 anys, utilitzant proves informatitzades validades.

Períodes de major susceptibilitat a la contaminació atmosfèrica

Un estudi anterior d'INMA havia trobat que l'exposició al NO2 durant l'embaràs i la infància s'associava a un deteriorament de la funció atencional en nens i nenes de 4-5 anys. El present estudi ha observat que:

  • Una major exposició al NO2 entre els 1,3 i 1,6 anys d'edat es va associar amb un major error estàndard del temps de reacció a un estímul en la prova de funció atencional als 4-6 anys d'edat. Aquest és un indicador de la consistència de la velocitat de resposta.
  • Una major exposició al NO2 entre 1,5 i 2,2 anys d'edat es va associar amb un major nombre d'errors d'omissió.
  • Una major exposició al NO2 entre els 0,3 i els 2,2 anys es va associar amb un major error estàndard del temps de reacció als 6-8 anys només en els nens.

En el sentit contrari, no es van trobar associacions entre una major exposició al NO2 i la memòria de treball en nens i nenes de 6 a 8 anys.

«Aquestes troballes subratllen l'impacte potencial de la contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit en el retard del desenvolupament de la capacitat atencional, i la importància de continuar investigant els seus efectes a llarg termini en grups d'edat més avançada», explica Anne-Claire Binter, última autora de l'estudi i investigadora postdoctoral a ISGlobal.

A mesura que el cervell madura

La funció atencional és crucial per al desenvolupament de les funcions executives del cervell, que gestionen i controlen les accions, els pensaments i les emocions per aconseguir un objectiu o propòsit. «El còrtex prefrontal, la part del cervell responsable de les funcions executives, es desenvolupa lentament i va madurant durant l'embaràs i la infància», afegeix Binter. Això el fa vulnerable a l'exposició a la contaminació atmosfèrica, que s'ha relacionat en estudis amb animals a inflamació, estrès oxidatiu i la deterioració del metabolisme energètic en el cervell

«En els nois, l'associació entre l'exposició al NO2 i la funció atencional pot durar més temps perquè els seus cervells maduren més lentament, la qual cosa podria fer-los més vulnerables», assenyala. Per entendre-ho millor, s'hauria de fer un seguiment de les persones per veure com l'edat i el sexe afecten la relació entre la contaminació atmosfèrica i la capacitat d'atenció, especialment en els grups de major edat.

En conclusió, «aquest estudi suggereix que la primera infància, fins als dos anys, sembla un període rellevant per aplicar mesures preventives», afirma Binter. «Fins i tot un petit efecte a nivell individual de nivells relativament baixos d'exposició, com en aquest estudi, pot tenir grans conseqüències a nivell poblacional. L'exposició a la contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit és, per tant, determinant per a la salut de les generacions futures».

Referència

Crooijmans, K.L.H.A., Iñiguez, C., Withworth, K.W., Estarlich, M., Lertxundi, A., Fernández-Somoano, A., Tardón, A., Ibarluzea, J., Sunyer, J., Guxens M., Binter, A.C. 2024, Nitrogen dioxide exposure, attentional function, and working memory in children from 4 to 8 years: Periods of susceptibility from pregnancy to childhood, Environment International. Volume 186, 2024, 108604, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108604

Sobre ISGlobal

L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) és el fruit d’una aliança innovadora entre la Fundació ”la Caixa” i institucions acadèmiques i governamentals per contribuir a l’esforç de la comunitat internacional amb l’objectiu de fer front als reptes de la salut en un món globalitzat. ISGlobal consolida un node d’excel·lència basat en la recerca i l’assistència mèdica que té el seu origen en els àmbits hospitalari (Hospital Clínic i Parc de Salut MAR) i acadèmic (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra). El seu model de treball es basa en la generació de coneixement científic a través dels Programes i Grups de recerca, i en la seva translació a través de les àrees de Formació i Anàlisi i Desenvolupament Global. ISGlobal està acreditat com a “Centre d’Excel·lència Severo Ochoa” i és membre del sistema CERCA de la Generalitat de Catalunya.

Última actualització: 18 abril 2024 | 09:54