Grup de joves cuiners. © Shutterstock-Goodluz.
Grupo de jóvenes cocineros. © Shutterstock-Goodluz.

Els graduats en FP dual a Catalunya treballen més dies l’any i guanyen un 28 % més que els d’FP presencial

Barcelona

16.08.23

44 segundos de lectura
Recursos disponibles

La millor inserció laboral es produeix durant el primer any d’aquests joves al mercat de treball, segons un estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” liderat per investigadors del CEMFI, de l’IPEG i de la Universitat Autònoma de Madrid.

La diferència salarial es deu al fet que els graduats de la modalitat dual treballen 41 dies més a l’any que els seus companys de la modalitat presencial.

Electromedicina Clínica, Prevenció de Riscos Professionals, Paisatgisme i Medi Rural, Fabricació de Productes Farmacèutics i Biotecnològics, o Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat són alguns dels cicles d’FP dual en els quals es treballa més dies després de la graduació.

Entre els graduats en FP dual hi ha una proporció menor de dones. A més, aquesta modalitat s’acostuma a impartir amb més freqüència en centres públics que en privats, en comparació amb l’FP presencial.

Última actualització: 26.febrer.2024 | 13:41