L’11,2% dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral. Estudi Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”
El 11,2% de los trabajadores está en riesgo elevado de sufrir acoso laboral. Estudio Observatorio Social de Fundación ”la Caixa”.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Barcelona

28.06.23

47 segundos de lectura

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix.

Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

Les persones que presenten una probabilitat elevada de patir assetjament al seu lloc de treball tenen gairebé cinc vegades més de probabilitats de desenvolupar un trastorn d’ansietat generalitzada.

El projecte forma part de la convocatòria anual Social Research per a Espanya i Portugal de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”. Aquesta convocatòria promou coneixement d’excel·lència per comprendre i identificar els desafiaments que ha d’afrontar la nostra societat mitjançant estudis basats en dades quantitatives.

Última actualització: 26.febrer.2024 | 16:05