El 2021 el programa ha atès 10.117 persones i ha impulsat la formació de 6.276 persones.
En 2021 el programa ha atendido a 10.117 personas y ha impulsado la formación de 6.276 personas.

El programa Més Feina de la Fundació ”la Caixa” ha possibilitat 5.353 contractacions de persones en risc d’exclusió

Barcelona

24.08.22

31 segundos de lectura
Recursos disponibles

La Fundació ”la Caixa” és Organisme Intermedi del Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES), el qual respon a l’estratègia comunitària i de l’entitat de combatre l’exclusió social i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral.

El programa Més Feina, de la Fundació ”la Caixa”, disposa d’un finançament total de 41 milions d’euros cofinançats pel Fons Social Europeu i la Fundació “la Caixa”.

A Catalunya, s’han aconseguit 235 insercions laborals i 423 formacions, a través d’itineraris integrats i personalitzats per millorar la seva ocupabilitat de manera que es puguin incorporar al mercat laboral.