L’Obra Social ”la Caixa” ha facilitat més de 1.000 llocs de treball a persones amb problemes de salut mental durant el 2015

Barcelona

09.10.15

48 segundos de lectura
Recursos disponibles

L'objectiu del programa Incorpora Salut Mental, pilotat per l'entitat des de 2010, és fomentar la contractació de persones amb trastorn mental. Durant el 2015 ja s'han facilitat 1.077 contractacions de 931 persones.

El programa es basa en la metodologia del Treball amb Suport, promoguda en l'àmbit europeu per l'European Union of Suported Employment (Euse), que propugna l'assessorament a dos nivells, persones i empreses, durant tot el procés d'inserció per garantir no només l'accés al lloc de treball, sinó també el manteniment del mateix.

L'estigma que pateixen les persones amb trastorn mental és una trava per a la seva incorporació al mercat laboral, malgrat l'efecte rehabilitador i igualador que la feina exerceix sobre elles.

Els problemes de salut mental han experimentat un creixement sostingut i no hi ha previsió que es freni. Les últimes estimacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) apunten que una de cada quatre persones patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida.