L’Ajuntament d’Elx assumeix el lideratge del programa d’intervenció comunitària impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” al barri de Carrús

Alacant

26.02.15

40 segundos de lectura
Recursos disponibles

L'Ajuntament d'Elx lidera a partir d'ara el programa de millora de la convivència que deriva dels cinc anys de treball del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural impulsat per l'Obra Social ”la Caixa” i gestionat a la ciutat per la Fundació Elche Acoge

El projecte ha aconseguit millorar les relacions entre la ciutadania, les administracions i els recursos tècnics, perquè aquests tres actors es converteixin en protagonistes i subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i millora de la convivència.

Aquest model d'intervenció preventiva, promocional i enriquidora, fins ara implantat a Carrús Est, s'estendrà a tot el barri i al sector V, i en el futur a tota la ciutat, per fomentar les relacions interculturals, la cohesió social i l'apoderament de la societat en pro de la convivència i el desenvolupament comunitari.