Els hotels espanyols contractaran persones en risc o situació d’exclusió a través del programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”

Barcelona

20.07.10

25 segundos de lectura
Recursos disponibles

La Fundació CEHAT (Fundació de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics), que representa 14.000 establiments hotelers, s'adhereix a aquesta iniciativa de foment de l'ocupació de l'entitat financera.

L'acord contempla l'impuls tant d'accions de formació i inserció, creant una borsa de treball especialitzada per al sector hoteler, com de campanyes de sensibilització i informació.

Incorpora ha facilitat més de 31.000 insercions de persones en situació de vulnerabilitat gràcies a la col·laboració de 245 entitats socials i 11.716 empreses de tot l'Estat.