L’Obra Social ”la Caixa” facilita 905 insercions de persones en risc d’exclusió social a Balears amb el programa Incorpora

Palma

11.03.10

43 segundos de lectura
Recursos disponibles

El programa de foment de l'ocupació de l'Obra Social ”la Caixa” està adreçat a immigrants, aturats de llarga durada, persones amb discapacitat, majors de 45 anys sense experiència laboral, dones víctimes de violència de gènere i joves amb dificultats per accedir a la primera feina, entre d'altres col·lectius.

Des de l'any 2006, el programa Incorpora de l'Obra Social ”la Caixa” ha facilitat 24.355 insercions de persones en risc d'exclusió social a tot l'Estat. Més de 9.000 empreses ja s'han vinculat activament a aquesta iniciativa.

A les Illes Balears, el nombre d'insercions ascendeix a 905 en un total de 308 empreses gràcies a la xarxa formada per deu entitats socials: Federació de Discapacitats de les Illes Balears (PREDIF), Fundació Deixalles Eivissa, Amadip-Esment, Cáritas Menorca, Cáritas Mallorca, Cooperativa Jovent, Fundación Canónica Hombre Libre, Fundació Discapactitat Illa Menorca, Creu Roja Palma de Mallorca i Aspanadif.