L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament d’Acció Social i Ciutadania becaran els joves extutelats

Barcelona

27.11.09

30 segundos de lectura
Recursos disponibles

L'objectiu d'aquest programa de beques és donar suport econòmic a joves majors d'edat extutelats per l'Administració per tal de facilitar l'ampliació de la seva formació reglada, de manera que puguin desenvolupar el seu projecte d'autonomia i independència progressiva.

La iniciativa, finançada per l'Obra Social ”la Caixa”, busca potenciar les competències professionals d'aquest col·lectiu, possibilitant així una millor incorporació al món del treball i un bon desenvolupament social.  

L'Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) s'encarregarà de garantir el seguiment dels becats amb l'objectiu que assoleixin les fites establertes en el seu pla de treball individual (PTI).