Àngel Castiñeira, director de la Càtedra de Lideratge i Sostenibilitat d'Esade presentant l'informe.© Esade

Un informe analitza el rol de les empreses davant el canvi sistèmic

Barcelona

26.04.24

4 minutos de lectura
Recursos disponibles

Només el 15% dels ODS estan avui en camí d’acomplir-se, el 48% en risc moderat o greu de no assolir-se i el 37% clarament en retrocés. Aquesta situació subratlla la necessitat d’un canvi sistèmic que vagi més enllà de les solucions a curt termini i abordi les arrels estructurals dels problemes globals. Aquesta és una de les conclusions principals del setè Informe sobre la contribució de les empreses espanyoles als ODS, titulat Les empreses davant del repte del canvi sistèmic, elaborat per la Càtedra Lideratges i Sostenibilitat d’Esade, en col·laboració amb l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”.

«"És urgent un canvi sistèmic. No es tracta només d’adaptar les pràctiques actuals, sinó de reimaginar completament els nostres sistemes econòmics i socials, per tal de garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini», ha explicat Àngel Castiñeira, director de la Càtedra LideratgeS i Sostenibilitat d’Esade. «Les empreses tenen un paper essencial no tan sols a mitigar el seu impacte ambiental, sinó a ser motors d’un canvi positiu i durador. Cal una crida a l’acció perquè tots els sectors de la societat contribueixin a una transformació que ja no es pot posposar», ha conclòs Castiñeira.

Augmenta l’atenció als riscos del canvi climàtic

El setè Informe sobre la contribució de les empreses espanyoles als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposa un enfocament més integrat i holístic, que es reflecteix en la intersecció creixent entre els departaments financers i de sostenibilitat de les empreses. I sosté que aquesta tendència podria enfortir la integració de pràctiques sostenibles en les estratègies empresarials a llarg termini. L’estudi analitza aquesta situació amb un grup significatiu d’empreses de l’IBEX35 i destaca els reptes a què s’enfronten en l’escenari actual de crisi sistèmica i els riscos creixents per a la sostenibilitat, que impacten en les seves estratègies i models de negoci.

Segons l’anàlisi, el procés de transició de les empreses cap a la sostenibilitat s’està accelerant per la pressió dels riscos sistèmics emergents i per la nova regulació. S’observa un augment de l’atenció als riscos del canvi climàtic i d’altres disrupcions sistèmiques, atesa la seva connexió indestriable amb la materialitat financera de les empreses. Algunes empreses estan traslladant les comissions de sostenibilitat al departament financer, cosa que atorga a les dades no financeres un valor estratègic sense precedents en les organitzacions.

S’aguditzen el canvi climàtic, la biodiversitat i l’equitat social

Com cada any, el darrer capítol de l’informe que elaboren la Càtedra LideratgeS i Sostenibilitat d’Esade i l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” mesura la contribució de 105 empreses cotitzades espanyoles a l’Agenda 2030. A mesura que ens acostem a la segona meitat del termini establert per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, encara que les empreses espanyoles s’estan comprometent més amb la sostenibilitat, els reptes globals en matèria de clima, desigualtat i recursos naturals estan frenant els avanços a escala mundial. L’informe destaca una paradoxa preocupant: per bé que ha augmentat el percentatge d’empreses que reporten les seves pràctiques de sostenibilitat, fins arribar al 92% el 2022-2023, s’aguditzen els problemes globals, com el canvi climàtic, la biodiversitat i l’equitat social.

Entre els objectius més esmentats per les empreses destaquen l’ODS 13 (Acció climàtica), l’ODS 8 (Treball digne i creixement econòmic) i l’ODS 12 (Consum i producció responsables). En canvi, objectius crítics com l’ODS 14 (Vida submarina), l’ODS 1 (Fi de la pobresa) i l’ODS 2 (Fam zero) continuen essent poc atesos.

Marge de millora en la bretxa salarial i en l’impacte ambiental

Pel que fa a la dimensió de les persones, en termes d’equitat de gènere, les dones tenen ara més pes en la direcció i en els consells d’administració. L’informe revela que el 33% de les dones ocupen llocs als consells d’administració, el 27% en càrrecs de direcció i el 38% a la plantilla en general. Tanmateix, la paritat a la plantilla està estancada al voltant del 12% des del 2017 i la bretxa salarial bruta de gènere se situa en el 17%.

Pel que fa a la governança, el 24% de les empreses inclouen criteris ambientals i el 33%, criteris socials en les seves missions corporatives, mentre que només una de cada quatre empreses té comitès destinats a tractar exclusivament dels afers relacionats amb la sostenibilitat. 

Finalment, a l’apartat del planeta, el 36% de les empreses divulguen que estan compromeses amb els objectius basats en la ciència (SBT). Només el 67% reporten les emissions d’abast 3 i tan sols el 18% identifiquen qüestions relacionades amb la biodiversitat en la seva materialitat entre els temes que consideren prioritaris.

Última actualització: 26 abril 2024 | 13:33