La Fundació ”la Caixa” presenta els equips de suport psicosocial del seu nou Programa per a l’Atenció Integral a Malalts Avançats

Barcelona

27.03.09

35 segundos de lectura
Recursos disponibles

Els 30 equips multidisciplinaris de suport emocional i psicològic, procedents d'organitzacions no lucratives, desenvoluparan un programa pioner per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades a les 17 comunitats autònomes. L'objectiu és crear un model nou d'atenció integral al malalt avançat i als seus familiars per millorar-ne la qualitat de vida, i complementar el sistema actual amb el suport psicològic i emocional. A Espanya es calcula que, de les 384.000 persones que moren anualment, 150.000 necessiten atenció específica en aquest àmbit de les cures pal·liatives. El programa atendrà l'any 2009 més de 12.000 pacients. L'Obra Social ”la Caixa” destina aquest any un pressupost de 6 milions d'euros a la posada en marxa del programa.

Etiquetes