Informació, investigació i ajudes a les associacions de malalts són els eixos del treball de l’Obra Social de ”la Caixa” entorn a la malaltia de Parkinson

Barcelona

11.04.05

3 minutos de lectura
Recursos disponibles

L' Obra Social de ”la Caixa” impulsa des de 1996 un Programa de Malalties Neurodegeneratives que recolza els malalts de Parkinson, Alzheimer, Esclerosi Múltiple i ELA. Les malalties degeneratives del cervell han assolit una dimensió que no es podia preveure, arribant a formar part del nostre entorn quotidià i convertint-se en una de les principals problemàtiques sociosanitàries de la societat actual. Conscient que aquesta realitat requereix el compromís de tots, l'Obra Social de ”la Caixa” ha anat incrementant els recursos destintas al seu Programa de Malalties Neurodegeneratives.En el cas concret del Parkinson, l'Obra Social de ”la Caixa” col·labora amb les associacions per posar en marxa tractaments alternatius, grups d'ajuda psicològica i de suport emocional. Organitza tallers de logopèdia, de musicoteràpia i de fisioteràpia per millorar l'autonomia i la qualitat de vida dels malalts i ofereix cursos i materials per facilitar la tasca dels familiars i sensibilitzar a la societat en general. En els darrers vuit anys, l'Obra Social de ”la Caixa” ha destinat 23 milions d'euros al seu Programa de Malalties Neurodegeneratives i té previst augmentar en un 42 % el pressupost de l'any 2005 dedicat a pal·liar aquesta problemàtica. El programa de l'Obra Social de ”la Caixa” s'articula, pel que fa al Parkinson, entorn a quatre línies generals que es complementen i entrellacen: atenció al malalt, suport i informació a la família, sensibilització dels més joves i investigació. En l'àmbit de l'atenció al malalt, l'Obra Social de ”la Caixa” ha establert convenis de col·laboració amb nombroses entitats públiques i privades de tot el país dedicades a l'atenció de persones afectades pel Parkinson. Des del 1996, s'han signat 54 convenis de col·laboració amb associacions de familiars de malalts als que ha destinat 743.409 euros. Entre les accions desenvolupades en aquest àmbit s'emmarquen aquelles destinades a la millora de la qualitat de vida dels malalts, com per exemple diversos tallers que, assessorats per professionals, estan destinats a ensenyar habilitats i recursos per fer front a la malaltia. Dins d'aquest bloc s'insereix, entre d'altres, el taller d'expressió verbal i el taller de mobilitat.Per tal de potenciar el recolzament a la família, la institució desenvolupa un ampli programa d'activitats, des de jornades i conferències que tracten sobre els diferents aspectes de la malaltia fins a qüestions pràctiques relatives a problemes que es poden plantejar en qualsevol moment a la persona que té cura del malalt. A més a més, l'Obra Social de ”la Caixa” programa activitats pensades per oferir al cuidador un temps de descans i de relaxació. Durant l'any 2004, el programa ha realitzat més de 21 activitats.Per als joves i nens que viuen de prop la malaltia, l'Obra Social de ”la Caixa” ha elaborat una sèrie de jocs, còmics i contes, com per exemple el titulat "M'assemblo molt al meu pare", que ajuden a la sensibilització sobre la malaltia i a la millor comprensió de la difícil situació que els envolta. Des de 1998, s'han organitzat diverses activitats amb la finalitat de normalitzar i integrar la malaltia de Parkinson en l'entorn de los nens amb familiars o coneguts afectats.Finalment, una altra de les línies destacades d'aquest programa per impulsar econòmicament la investigació és la Convocatòria d'Ajudes a la Investigació Biomèdica. Des del 1997, l'Obra Social de ”la Caixa” ha convocat sis edicions del seu programa d'ajudes a investigació biomèdica i ha seleccionat 78 equips d'investigació espanyols que han rebut ajuts per un valor total 6,8 milions d'euros. Totes aquestes actuacions tenen un doble objectiu final: sensibilitzar la societat sobre el problema de les malalties neurodegeneratives i millorar la qualitat de vida del malalt. Més informació: www.obrasocial.lacaixa.es

Etiquetes