Sumar vida als anys a través del voluntariat

Madrid

12.11.01

4 minutos de lectura

Coincidint amb la celebració de l'Any Internacional del Voluntariat, la Fundació ”la Caixa” presenta Àngels anònims. Activitats de participació social de la gent gran. Aquesta publicació reuneix el conjunt d'activitats i iniciatives de voluntariat que s'han impulsat durant el 2001 des dels esplais de la Fundació ”la Caixa”, tant pròpies com en conveni amb altres administracions d'Espanya. La informació que recull aquest llibre reflecteix el compromís constant de la institució davant les tasques de voluntariat, basat en els principis de solidaritat, enriquiment personal i recerca de la felicitat que implica ajudar els altres.Durant l'any 2001, la Fundació ”la Caixa” ha impulsat diverses activitats i jornades per fomentar la intervenció de la gent gran en projectes de voluntariat. Més de 14.000 persones van participar en les jornades sobre voluntariat que es van celebrar a 11 comunitats autònomes. Aquestes trobades van comptar amb la participació de diversos experts, com ara el psiquiatra Luis Rojas Marcos, el gerontòleg Gonzalo Berzosa i el sociòleg Josep Martí Masferrer, entre altres.Paral·lelament, la Fundació ”la Caixa” ha organitzat diverses trobades de juntes de govern dels centres, tant propis com en conveni amb altres administracions a Espanya, per fer paleses i reconèixer les tasques de participació social que la gent gran hi duu a terme. Aquestes trobades també volen sensibilitzar l'opinió pública sobre aquest tema.Totes aquestes activitats i iniciatives han estat recopilades en el llibre Àngels anònims. Activitats de participació social de la gent gran. La publicació recull les diferents possibilitats que avui presenten les diverses formes de voluntariat, que han comportat obrir noves perspectives de col·laboració adaptades a la societat actual.Amb aquestes iniciatives, la Fundació ”la Caixa” vol contribuir a crear una xarxa de comunicació i intercanvi entre els centres i a multiplicar les seves actuacions a favor de la societat, en la qual l'experiència de la gent gran és imprescindible."Voluntariar no només pot sumar anys a la vida..."Luis Rojas Marcos és l'autor del pròleg d'Àngels anònims. Activitats de participació social de la gent gran. President de la corporació sanitària i hospitalària de la ciutat de Nova York i patró de la Fundació ”la Caixa”, Rojas Marcos reflexiona sobre l'apogeu del voluntariat al món. Una de les idees principals que desenvolupa és la creixent popularitat de les activitats voluntàries que promouen el benestar social, un fenomen que demostra que cada dia hi ha més homes i dones que persegueixen la convivència i la felicitat a través del poder de la solidaritat. "Voluntariar no només pot sumar anys a la vida, sinó també, vida als anys", segons Rojas Marcos. Aquesta és la segona publicació que la Fundació ”la Caixa” edita per a la gent gran. L'any 2000, la Fundació va editar Aprendre a viure, que recull la conferència que va pronunciar Rojas Marcos en el marc de la jornada "La gent gran davant el tercer mil·lenni: drets i responsabilitats". Aprendre a viure aporta elements de reflexió i de debat amb l'objectiu de combatre els estereotips negatius que envolten l'envelliment, i també de gaudir dels avantatges de viure en el nostre temps.El voluntariat entre la gent gran"Per ser voluntari no cal tenir estudis, n'hi ha prou a comprometre's amb els altres". Aquestes paraules d'un voluntari d'un esplai reflecteixen la capacitat d'aquestes persones de captar les mancances i les necessitats de la societat i actuar en conseqüència des de la seva experiència i les seves limitacions.Col·laborar amb ONG que treballen en àrees assolades per catàstrofes naturals, malalties, marginació i pobresa, que ajuden els immigrants i discapacitats, són algunes mostres de les activitats de voluntariat impulsades per la gent gran.Tanmateix, no podem oblidar el paper dels voluntaris en activitats de tipus cultural, com ara la recuperació i la promoció de les tradicions i els oficis antics, i també les relacionades amb la formació i l'oci. Excursions i visites guiades, tallers de treballs manuals, conservació i millora del medi ambient només són algunes de les nombroses iniciatives que es proposen des dels esplais de tot Espanya.Les noves tecnologies de la comunicació també susciten l'interès de la gent gran. Adreçat a ells, la Fundació ”la Caixa” impulsa des del 1997 un programa d'aules d'informàtica que ja té prop de 50.000 participants. Les associacions de voluntaris informàtics VIACEMA i ASVOL, que dinamitzen les aules, consoliden aquest procés. El projecte també inclou la creació de la pàgina web Club Estrella i la xarxa de terminals informàtics per a gent gran Punt Blau. www.fundacio.lacaixa.eswww.clubestrella.com

Etiquetes