Un estudi de la Fundació”la Caixa” analitza l’impacte del teletreball en la implicació dels homes en les tasques de la llar. © Olha Tolsta.
Un estudi de la Fundació ”la Caixa” analitza l’impacte del teletreball en la implicació dels homes en les tasques de la llar.©Olha Tolsta. Fundació "la Caixa"

La bretxa de gènere a la llar es redueix després de la pandèmia

Barcelona

28.02.23

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

Així ho evidencia l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia, a càrrec de Lídia Farré, de la Universitat de Barcelona, i Libertad González, de la Universitat Pompeu Fabra i la BSE.

La bretxa de gènere en el total d’hores dedicades al treball remunerat i no remunerat s’ha reduït i ha passat d’un diferencial de 9 hores setmanals abans de la pandèmia a un diferencial de 5 hores el 2022.

Dos anys després del confinament, els homes dediquen, de mitjana, 3 hores més a la setmana a la cura dels menors, i les dones, 3 hores menys. Se suposa que l’exposició més gran a les responsabilitats familiars durant el confinament i l’augment de la flexibilitat laboral en són probablement les causes.

En el repartiment de les tasques domèstiques es constata una distribució lleugerament més igualitària en relació amb el període previ a la pandèmia. Posar la rentadora, netejar la casa i fer petites reparacions són algunes de les tasques en què ha disminuït més la bretxa de gènere.

Les dones destinen 43 hores setmanals al treball no remunerat, 2 hores menys en comparació amb el període prepandèmia, però continuen sent les responsables principals de les tasques de la llar i de les cures domèstiques.

Última actualització: 04 març 2024 | 11:48