Seu central de la Fundació "la Caixa".Fundació "la Caixa"

El patronat de la Fundació ”la Caixa” nomena Xavier Brossa Galofré com a patró en representació de la SEBAP

Barcelona

26.04.24

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

CriteriaCaixa abonarà un dividend de 80 milions a la Fundació ”la Caixa”

El patronat de la Fundació ”la Caixa” ha aprovat avui per unanimitat el nomenament de Xavier Brossa Galofré com a patró de la Fundació ”la Caixa” a proposta de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP), per un termini de dos anys. Xavier Brossa s'incorporarà al Patronat a partir de la propera sessió en substitució de Joaquín Gay de Montellà Ferrer-Vidal, proposat al seu dia per Foment del Treball Nacional, el mandat del qual finalitza.

Xavier Brossa accedeix al Patronat dins del torn rotatori que els Estatuts de la Fundació ”la Caixa” reserven a les entitats fundadores de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ”la Caixa”. Aquests són, a més de l'esmentada SEBAP, el Foment del Treball Nacional, l'Ateneu Barcelonès, l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, i la Cambra de Comerç, Indústria, Navegació i Serveis de Barcelona.

Així mateix, el patronat de la Fundació ”la Caixa”, en qualitat d'accionista únic de CriteriaCaixa, també ha acordat que aquesta li aboni un dividend de 80 milions d'euros a càrrec de la partida de prima d'emissió. CriteriaCaixa abonarà a la Fundació aquest dividend dins dels dos mesos següents a l'aprovació, en un únic pagament.

Aquest pagament de prima d'emissió forma part del dividend social que CriteriaCaixa, hòlding empresarial que gestiona el patrimoni de la Fundació “la Caixa”, distribueix el seu accionista únic cada any perquè pugui desenvolupar la seva acció social.

El 2023, CriteriaCaixa va distribuir un total de 400 milions d'euros a la Fundació ”la Caixa”, que va centrar els seus esforços en programes que combaten la pobresa infantil, promouen l'accés a l'ocupació a col·lectius vulnerables, atenen gent gran i acompanyen persones amb malalties avançades. Sense oblidar la resta de les àrees d'activitat, com ara la divulgació de la cultura i la ciència, l'impuls de la investigació mèdica i científica i la inversió en educació. L'any 2024, la Fundació ”la Caixa” disposa d'un pressupost històric de 600 milions d'euros per dedicar a la seva obra social.