La Fundació ”la Caixa”, juntament amb l’ACNUR, redobla els seus esforços als camps de refugiats d’Etiòpia per donar resposta a la COVID-19

Barcelona

19.06.20

45 segundos de lectura
Recursos disponibles

El projecte MOM, de la Fundació ”la Caixa” i l’ACNUR, ha reduït la mortalitat infantil en gairebé el 79 % entre la població dels camps de la regió de Gambela des que el 2017 es va posar en marxa.

En concentrar l’atenció sanitària en la resposta a la COVID-19, es preveu una propagació dràstica d’altres brots de malalties, com també de la malnutrició.

Per garantir l’assistència alimentària, s’ha dut a terme l’enviament a tots els camps de refugiats de racions d’aliments per a dos mesos i el subministrament de racions d’aliments terapèutics per a tres mesos amb la intenció de tractar la malnutrició aguda severa.

La preparació per a l’arribada de la COVID-19 passa per la capacitació del personal sanitari dels camps i la formació de les mateixes persones refugiades com a agents comunitaris per ajudar a difondre missatges en els seus propis idiomes i cultures.