51 treballadors de ”la Caixa” dediquen les vacances a col·laborar amb projectes de cooperació internacional

Barcelona

23.08.19

31 segundos de lectura
Recursos disponibles

CooperantsCaixa és un programa de voluntariat tècnic al servei d’ONG locals, pel qual els participants dediquen les vacances a col·laborar amb projectes de cooperació internacional.

Els cooperants es desplacen a Colòmbia, l’Índia, Moçambic o el Perú per col·laborar en diverses iniciatives de creació d’ocupació i educació de les ONG Ajuda en Acció, EntreCulturas, Development Alternatives, Fundación Aga Khan, Pies Descalzos, ISGlobal i projectes del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), implementats per CESAL i Desco.

Durant tot l’any, més de 5.400 voluntaris de ”la Caixa" dediquen el temps lliure a participar en activitats solidàries adreçades principalment a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.