La col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Xangai Soong Ching Ling – BEA Charity Fund preveu la creació de 18 centres Firefly a diferents regions de la Xina, com també la dotació de recursos educatius per als alumnes.

Isidre Fainé impulsa un programa per millorar l’educació dels infants que viuen en zones rurals de la Xina

Barcelona

08.05.15

57 segundos de lectura
Recursos disponibles

L'Obra Social ”la Caixa” durà a terme el projecte Firefly, que té com a objectiu oferir més oportunitats educatives als escolars de les àrees rurals, facilitant-los l'accés a material formatiu del qual ja disposen la majoria d'alumnes de les regions més desenvolupades.

La col·laboració entre l'Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Xangai Soong Ching Ling ? BEA Charity Fund preveu la creació de 18 centres Firefly a diferents regions de la Xina, com també la dotació de recursos educatius per als alumnes.

El projecte Firefly es desenvolupa en el marc de la participació accionarial de CaixaBank en el Bank of East Asia (BEA).

Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha destacat: «El suport a aquesta iniciativa posa de manifest que el fi últim de la nostra entitat financera, el compromís amb el benestar de les persones i la igualtat d'oportunitats, és per a nosaltres irrenunciable i transcendeix fronteres. L'atenció a la infància amb menys oportunitats és una de les nostres prioritats a Espanya, i volem fer-la extensiva a altres territoris amb l'objectiu de contribuir a oferir un futur més esperançador als més petits.»

Última actualització: 27.febrer.2024 | 12:30