”la Caixa” ha immunitzat a més de 800.000 nens a països de renda baixa de l’Àfrica

Barcelona

16.08.10

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

”la Caixa”, a través de la seva Obra Social, es va convertir en 2008 a col·laboradora estratègica i primer soci privat a Europa de GAVI, aliança internacional dirigida a promoure la vacunació infantil als països de baixa renda. Des de llavors ha destinat 8 milions d'euros a la causa.   Juntament amb GAVI, ”la Caixa” va impulsar l'Aliança Empresarial espanyola per a la Vacunació Infantil, una iniciativa de responsabilitat social empresarial pionera a Europa, que té per objectiu facilitar a totes les empreses espanyoles la possibilitat de col·laborar en aquest projecte solidari, garantint que les seves aportacions es destinen íntegrament a la vacunació de nens.   Fins al moment, l'Aliança Empresarial compta amb la contribució de 140 empreses amb una recaptació de 513.492 euros. La iniciativa, que ”la Caixa” canalitza a través de la seva àmplia xarxa d'oficines, persegueix col·laborar en la consecució del quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni en matèria de salut infantil, reduint la mortalitat infantil en dos terços abans de l'any 2015.   GAVI Alliance és una institució creada l'any 2000 per facilitar l'accés a vacunes noves i millorar el sistema sanitari i la sostenibilitat a llarg termini en països de renda baixa amb l'objectiu de lluitar contra la mortalitat infantil.