La Fundació ”la Caixa” concedeix ajudes per un import de 2.617.700 euros a 46 ONG espanyoles

Barcelona

17.09.04

5 minutos de lectura
Recursos disponibles

La Fundació ”la Caixa” ha seleccionat en la seva Convocatòria d'Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional 46 projectes d'ajuda als països més desafavorits del món, que gestionaran diferents ONG espanyoles. A l'Amèrica Llatina es realitzaran 26 projectes; 18 iniciatives tindran lloc a l'Àfrica, i dues es desenvoluparan a l'Àsia. La convocatòria dŽaquest any ha rebut una ajuda total de 2.617.000 euros. Amb relació a les xifres de lŽanterior convocatòria de 2003, la Fundació ”la Caixa” ha col·laborat amb 12 projectes més i ha augmentat la seva aportació amb més de 130.000 euros.La finalitat d'aquesta convocatòria és contribuir al desenvolupament dels països més desafavorits i donar suport a les ONG a través d'iniciatives que potencien el desenvolupament de les poblacions més necessitades i que alhora les fan partícips del seu progrés. Aquest any, la Fundació ”la Caixa” ha destinat a la seva Convocatòria d'Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional 2.617.000 euros, fet que eleva la xifra total d'ajudes, des que es va iniciar el Programa de Cooperació Internacional l'any 1997, a més de 14 milions d'euros. Fins ara, incloses les ajudes d'aquest any, la Fundació ”la Caixa” ha col·laborat amb 225 projectes.Quant a la tipologia de les 46 iniciatives que rebran ajudes en aquesta vuitena convocatòria, 12 estan dirigides a l'acció humanitària, 7 a activitats econòmiques i 6 a la lluita contra la sida. Les 21 restants estan dirigides a altres àmbits, com ara l'educació, el desenvolupament rural o l'organització comunitària. Els projectes estan gestionats per diverses ONG d'Andalusia (2), Catalunya (24), la Comunitat Valenciana (2), Castella i Lleó (3), Euskadi (2), Extremadura (1), Galícia (1) i Madrid (11).Economia, salut, nutrició i educació: els eixos de la lluita contra la pobresa En la convocatòria d'enguany, 12 projectes estan orientats a l'àmbit de l'acció humanitària. Per primera vegada s'han inclòs en aquest apartat projectes en països afectats per destruccions greus causades per un desastre natural o humà. És el cas d'iniciatives com ara la que promou la pacificació de Costa d'Ivori mitjançant l'acollida i la reinserció dels seus nens soldats o el programa que té com a objectiu crear mecanismes d'integració econòmica per a la població desplaçada per la guerra a Burundi. La millora de les condicions d'alimentació i de l'aigua a Libèria, Mali, el Sàhara o Colòmbia són també alguns dels projectes impulsats en aquesta secció.L'apartat de les activitats econòmiques també ha rebut especial atenció en aquesta convocatòria. Set dels projectes seleccionats pertanyen a aquesta categoria. Es tracta de potenciar polítiques de gestió sostenibles en hospitals, microempreses, explotacions rurals, etc. per tal de garantir un desenvolupament autònom de llarg termini. L'organització d'una xarxa de microempresaris al Perú per tal de fer-los solvents i més eficaços, la millora de les explotacions d'oli de palma al Camerun o la inserció socioeconòmica de 70 dones en situació de risc a Bolívia per mitjà del microcrèdit són només algunes de les iniciatives que rebran l'ajut de la Fundació ”la Caixa”.La pandèmia de la sida a l'Àfrica continua essent una de les principals problemàtiques que s'han de pal·liar. A banda dels cinc projectes ubicats al continent africà, aquest any també rebrà l'ajut un programa per millorar les condicions de vida dels malalts de la sida a l'Índia.A més d'aquestes problemàtiques, els projectes comprenen temes relacionats amb la salut, l'hàbitat o l'organització comunitària. Un dels àmbits d'actuació prioritaris és l'educació, principalment la dels col·lectius més marginats: infants, adolescents, discapacitats i dones. Es considera que l'educació ha de ser un instrument per sortir de l'espiral de pobresa. Els beneficiaris d'aquest tipus de programes sovint són molts més que els directament implicats i iniciatives que tenen poc més d'un centenar de participants poden arribar a repercutir positivament en milers de persones. Aquest és el cas d'una escola ubicada a la deixalleria de Ciutat de Guatemala, que calcula que alfabetitzant i formant 700 dones es podran millorar les condicions de vida d'unes 6.000 persones.La selecció dels projectes L'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva i el Comitè Assessor de la Fundació ”la Caixa”, format per experts que pertanyen a les diferents disciplines relacionades amb el desenvolupament i la cooperació, s'han encarregat de fer la selecció dels 46 projectes d'aquesta convocatòria.En la selecció es dóna prioritat a les accions que es desenvolupen en els països menys avançats segons els índex del PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament). També es té en compte que els projectes es destinin a ajudar les poblacions més vulnerables i que siguin viables des dels punts de vista social, econòmic, tècnic i mediambiental. Finalment, es considera essencial que les iniciatives estiguin basades en un procés d'identificació i formulació adequat i promoguin la participació i integració dels beneficiaris en les diferents fases del projecte: identificació, concepció, realització i execució.Les ONG candidates a les ajudes han de tenir un soci local al país beneficiari i una experiència mínima demostrable de tres anys en la realització d'accions de cooperació internacional per al desenvolupament. La contribució de la Fundació ”la Caixa” no pot superar els 182.000 euros ni el 50 % del cost total del projecte.A més de la convocatòria anual d'ajudes a projectes d'ONG, la Fundació ”la Caixa” porta a terme, dins del Programa de Cooperació Internacional, fòrums de debat i cursos de formació destinats a ONG, i també conferències de sensibilització obertes a tots els públics.www.fundacio.lacaixa.es