La Fundació ”la Caixa” convoca nous ajuts per a projectes de cooperació internacional

Barcelona

24.03.04

3 minutos de lectura
Recursos disponibles

La Fundació ”la Caixa” posa en marxa una nova convocatòria dŽajuts a projectes de cooperació internacional adreçats a entitats sense afany de lucre. LŽ objectiu dŽaquests ajuts és contribuir a eradicar la pobresa mitjançant el foment de projectes solidaris que donin protagonisme a les poblacions beneficiàries. En aquesta convocatòria, hi ha un apartat general dedicat a les ONG's que presentin projectes de cooperació internacional per al desenvolupament i tres apartats específics: per a la promoció d'activitats econòmiques, per a la prevenció i/o atenció social de persones afectades pel VIH/sida a l'Àfrica i per a projectes d'acció humanitària. La Fundació ”la Caixa” ha obert la VIII Convocatòria dŽAjuts a Projectes de Cooperació Internacional adreçada a entitats amb seu social a l'Estat espanyol que demostrin una experiència mínima de tres anys en la realització d'accions de cooperació internacional i que hagin treballat amb anterioritat en projectes cofinançats per organismes públics o privats.Els projectes presentats podran anar destinats tant a lŽÀfrica, com a Amèrica Llatina, Àsia i Oceania, tot i que tindran prioritat les accions que es desenvolupin als països menys avançats, segons l'índex del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). En el cas del apartat general, es prioritzaran els projectes que busquin satisfer les necessitats de les poblacions que no tenen seguretat alimentària, accés a serveis bàsics, que fomentin els drets humans i que enforteixin el teixit social. En l'apartat d'activitats econòmiques es preveuen projectes de crèdits i microcrèdits, de foment de microempreses i cooperatives i, en general, projectes que introdueixin alternatives productives i sostenibles, compatibles amb la realitat de la població rural i urbana. Dins l'apartat de projectes relacionats amb el VIH/sida a l'Àfrica, es potenciaran les propostes destinades a països amb una alta incidència dŽaquesta infecció i elaborats en conformitat amb els plans dels govern de cada un dels països on es realitzarà l'acció. Per últim, dins l'apartat d'acció humanitària sŽinclouen els projectes estiguin adreçats a països afectats per greus destruccions, com a conseqüència d'un desastre natural o humà. La contribució de la Fundació ”la Caixa” a cada projecte no excedirà dels 182.000 euros, ni del 50% de cada projecte. La durada màxima dels projectes presentats serà de tres anys, tot i que els projectes de l'apartat de acció humanitària no poden superar l'any de durada. La Fundació ”la Caixa” va destinar als projectes de cooperació internacional 2.482.357 euros el 2003 i des que va iniciar el Programa de Cooperació Internacional en 1997, ha concedit 11.562.357 euros (més de 1.910 milions de pessetes) a 179 projectes.www.fundacio.lacaixa.es