La Fundació Bancària ”la Caixa” destina 12 milions d’euros l’any a la nova convocatòria de projectes de recerca en salut

Barcelona

17.11.17

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa” i Àngel Font, director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària ”la Caixa”, han presentat, la nova convocatòria de projectes de recerca biomèdica a Espanya i Portugal. L’objectiu de la iniciativa és potenciar projectes d’excel·lència en la lluita contra les malalties que tenen més impacte al món, com ara les cardiovasculars, neurològiques, infeccioses i oncològiques.

Aquesta iniciativa neix de la necessitat de donar resposta a un dels eixos principals del Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària ”la Caixa”, la seva gran aposta per la salut, que triplicarà els recursos en recerca fins a assolir els 90 milions d’euros.

Se seleccionaran uns 20 projectes, els que tinguin més potencial, excel·lència i impacte social, sigui en l’àmbit de la recerca bàsica, clínica o translacional, mitjançant un procés que compleix els millors estàndards de qualitat, imparcialitat, objectivitat i transparència.

La Fundació Bancària ”la Caixa” aportarà 12 milions d’euros anuals a la nova convocatòria, la qual cosa la situa com la primera entitat privada en volum d’inversió en recerca d’excel·lència en temes de salut a l’Estat espanyol, i una de les primeres d’Europa.

Les ajudes que es concediran seran de dos tipus: fins a 500.000 euros, a aquells projectes transformadors destinats a un centre de recerca, i fins a 1.000.000 d’euros, a iniciatives que agrupin més d’un grup i que aportin un alt grau de transdisciplinarietat. Aquestes últimes podran tenir socis internacionals. El termini de sol·licitud es tancarà el 16 de març de 2018.