L’Obra Social ”la Caixa” premiarà empreses compromeses amb la integració laboral de persones en risc d’exclusió

Barcelona

03.05.13

57 segundos de lectura
Recursos disponibles

La cinquena edició dels premis Incorpora, que ofereix per primera vegada una convocatòria específica per a cada comunitat autònoma, s’adreça a empresaris de tot Espanya que vulguin donar més valor a les seves actuacions en l’àmbit de la integració laboral de persones amb dificultats especials per trobar feina.

Les empreses podran presentar la seva candidatura a l’enllaç següent: http://obrasocial.lacaixa.es/incorpora/premiosincorpora_ca.html (fins al 31 de maig).

Entre els criteris de selecció que se seguiran, hi ha el nombre de contractacions de persones desafavorides respecte al conjunt de la plantilla, el perfil dels treballadors integrats i la durada mitjana dels contractes.

El programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa” ha facilitat més de 54.000 llocs de treball a persones en risc o situació d’exclusió (com ara persones amb discapacitat, immigrants, exreclusos, aturats de llarga durada, joves en situació de vulnerabilitat o dones víctimes de violència de gènere).

En funcionament des de l’any 2006, col·laboren amb Incorpora 312 entitats socials especialitzades en el treball amb col·lectius en risc d’exclusió, com també una xarxa de 647 tècnics d’inserció laboral que serveixen de pont entre aquestes entitats i les empreses.