L’Obra Social ”la Caixa” ajuda prop de 83.000 nens de tota Espanya i les seves famílies a superar la pobresa

Barcelona

28.10.08

11 minutos de lectura
Recursos disponibles

N'han alertat diverses organitzacions internacionals: tot i que la percepció general pot ser la contrària, la pobresa infantil augmenta a molts països desenvolupats, convertint-se en un dels grans reptes socials dels nostres temps. La situació és especialment preocupant a Espanya, on el percentatge d'infants que viuen en condicions adverses és dels més alts de tota la Unió Europea. Al que s'ha d'afegir encara la conjuntura econòmica actual. En aquest marc, el tinent d'alcalde d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Ricard Gomà; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaime Lanaspa; el director de Cáritas Barcelona, Jordi Roglà, i la directora del Casal dels Infants del Raval, Rosa Balaguer, han presentat avui el balanç de CaixaProinfància, el programa d'ajudes familiars de l'Obra Social ”la Caixa”, en funcionament des de fa més d'un any.

CaixaProinfància ha ajudat a tirar endavant a 82.920 nens de fins a 16 anys i les seves famílies. Això consolida el programa a deu ciutats espanyoles (Barcelona, València, Múrcia, Saragossa, Màlaga, Madrid, Sevilla, Bilbao, Balears i les Illes Canàries) i les seves respectives àrees metropolitanes, on es concentren les majors bosses de pobresa.

Conscient d'aquesta problemàtica i de la possibilitat d'invertir-la si esdevé una responsabilitat col·lectiva, l'Obra Social ”la Caixa”, a través del programa CaixaProinfància, treballa amb les famílies amb fills en risc d'exclusió social arreu de l'Estat. L'objectiu és garantir que, malgrat les dificultats, els infants tenen la porta oberta a un futur millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats que la resta. Gràcies al seu compromís amb aquests col·lectius, ”la Caixa” ha pogut conèixer de primera mà les característiques i les necessitats de les llars on hi viuen nens en situació de dificultat.

Objectiu: trencar l'espiral de la pobresa

Una experiència que constata la importància del recolzament a les famílies per trencar l'espiral de la pobresa i evitar que es perpetuï de generació en generació. Al que s'ha d'afegir que aquest contacte directe ha permès l'acostament de ”la Caixa” a una realitat que, tot i que molt propera, pot semblar aliena a la nostra societat actual. Les dades parlen per si mateixes: a Espanya, un de cada quatre menors de 16 anys (23,8%) es veu afectat per la pobresa (el segon grup d'edat, després dels majors de 65 anys), mentre que la taxa respecte al total de la població es situa en un 19,9%, segons la darrera Enquesta sobre condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística (INE, 2006).

Un impuls per a les famílies

L'entorn en què creix l'infant determina el seu desenvolupament com a persona i, de retruc, les seves perspectives de futur. Partint d'aquesta evidència, des del programa CaixaProinfància es considera decisiu el treball diari amb l'entorn familiar. Aquest abordatge integral de la pobresa per part de l'Obra Social ”la Caixa” eleva a 195.557 el nombre de familiars amb què treballa el programa.

Només en els darrers tres mesos, del 30 de juny al 30 de setembre, el nombre d'infants que perceben ajudes s'ha incrementat fins un 19%, passant dels 69.592 de finals de juny als 82.920 de finals de setembre. ”la Caixa” fa palès d'aquesta manera el que han constatat en les darreres setmanes organitzacions com Cáritas Diocesana o el Casal dels Infants del Raval, dues de les entitats gestores de CaixaProinfància a Barcelona i àrea metropolitana, a més l'Ajuntament de Barcelona.

Així, les característiques de les llars que reben recolzament del programa CaixaProinfància mostren la dimensió actual de la pobresa. Es tracta, en gairebé la meitat dels casos (45,5%), de famílies monoparentals, en què un adult sol (la mare, generalment) amb infants a càrrec lluita per tirar endavant. Les famílies nombroses (amb tres o més fills) són un altre dels principals col·lectius que reben ajudes de l'Obra Social ”la Caixa”, en representar un 28,3% del total.

Quant al lloc de naixement tant de l'infant com del seus pares o tutors legals, la majoria dels nens que reben ajudes de l'Obra Social ”la Caixa”, el 78,3%, han nascut a Espanya, seguits a molta distància pels nascuts al Marroc, l'Equador o Bolívia. El percentatges varien ostensiblement si el que s'observa és l'origen dels pares/tutors: gairebé el 40% han nascut a Espanya, un 13,9% al Marroc, 8,4% a l'Equador i el 7,2% a Bolívia.

Aquestes dades constaten, d'una banda, la vulnerabilitat de les persones d'origen immigrant i la importància de garantir-los processos d'inclusió i promoció social. Però entre les xifres destaca també la que situa en gairebé un 40% el nombre de llars els caps de família de les quals ha nascut a Espanya. Al contrari del que es podria pensar, doncs, la pobresa no afecta només al nouvinguts amb dificultats per integrar-se plenament en una nova realitat social, sinó també als autòctons.

D'altra banda, les xifres mostren que la precarietat laboral continua sent un dels principals factors d'exclusió social. Només un 12,8% dels caps de família de les llars que reben ajudes del programa CaixaProinfància gaudeixen d'un contracte indefinit. La majoria, però, no tenen feina (43%) o bé es troben en una situació de temporalitat (37,1%).

La conjuntura econòmica actual, a més, està afectant llars que fins ara gaudien d'una raonable estabilitat i que, per un canvi inesperat, com ara un acomiadament laboral del cap de família, s'han trobat en una situació de pobresa sobrevinguda i de vulnerabilitat. És en moments com aquests, doncs, quan iniciatives com la de l'Obra Social ”la Caixa” prenen una especial rellevància. Perquè l'objectiu és que les condicions adverses amb què s'han trobat de cop i volta aquestes nens i les seves famílies no es perpetuïn i els converteixin en els nous pobres.

En poc més d'un any, s'han concedit, en total, 195.557 ajudes a tot l'Estat. La recepció d'aquestes es canalitza a través dels Xecs CaixaProinfància, un sistema de pagament avalat per ”la Caixa” per garantir que els ajuts arribin directament a les famílies. Els xecs es poden bescanviar per productes i serveis de primera necessitat als establiments i les entitats socials col·laboradores.

Teixint aliances amb les entitats socials

Mentre l'Obra Social ”la Caixa” és la impulsora i finançadora del programa, diverses entitats socials són les encarregades de coordinar i implementar CaixaProinfància als diferents territoris. A dia d'avui s'han subscrit un total de 30 convenis de col·laboració amb organitzacions de tota Espanya. La majoria d'elles treballen en xarxa amb d'altres associacions, el que eleva a 207 el nombre d'entitats socials que col·laboren amb ”la Caixa” per ajudar als nens en risc d'exclusió social.

Entenent que aquestes són les que millor coneixen les necessitats del seu entorn, el programa CaixaProinfància s'encarrega de completar l'acció que duen a terme a favor de la inserció social de les famílies amb nens, a més de contribuir a què l'entitat aprofundeixi en la seva acció social més genuïna: el treball diari per aconseguir, en el marc d'un procés integrador, que les famílies en risc d'exclusió social gaudeixin d'una vida el més normalitzada possible.

Les diferents organitzacions s'encarreguen d'identificar els nens i les famílies susceptibles de rebre ajudes del programa i de fer una valoració global de les necessitats de l'infant a partir del criteri de l'expert, el que s'acaba convertint en un procés de treball social amb tota la llar. Paral·lelament, s'ha creat al xarxa solidària de comerços (formada per farmàcies, òptiques i centres comercials) en què es poden adquirir els béns bàsics. Aquesta estreta col·laboració entre l'Obra Social ”la Caixa” i les entitats es tradueix en un enfortiment del tercer sector social (ONGs/ONLs), ja que el plantejament de CaixaProinfància reforça el seu paper en la lluita contra l'exclusió social.

Per accedir a les ajudes, els beneficiaris han de complir una sèrie de requisits generals:

- Formar part d'una unitat familiar amb infants de 0 a 16 anys.

- Estar en un procés d'inclusió social o ser susceptible d'estar-ho.

- Tenir uns ingressos que no superin el llindar establert (fixat a partir de l'IPREM, l'Indicador Públic de Renta per Efectes Múltiples).

- Comptar amb l'informe d'un treballador social que defineixi la seva situació socioeconòmica.

Les ajudes facilitades permeten pal·liar les situacions de pobresa infantil i familiar, a més d'afavorir la inclusió social d'aquests nens amb l'objectiu que puguin aspirar a un futur millor.

Per la justícia social i la igualtat d'oportunitats dels infants

El de CaixaProinfància és un abordatge integral de la pobresa infantil, fent seva la filosofia de Nacions Unides, concretada en la Convenció sobre els Drets del Nen: "Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física del nen fins el màxim de les seves possibilitats". La dimensió de la pobresa actual requereix, en aquest sentit, que el recolzament i l'impuls a les famílies en situació de desavantatge social vagi més enllà de les ajudes materials esmentades. És per això que un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció socioeducativa del menor, sabedors que d'aquestes en dependrà, en bona mesura, el seu benestar futur. Sis són les accions dirigides a aquesta finalitat:

- Recolzament psicològic (desenvolupament del nen i teràpies familiars)

- Reforç educatiu

- Atenció al nen a domicili

- Centres oberts

- Colònies i campaments infantils

- Escoles d'estiu

Amb aquesta premissa, l'Obra Social ”la Caixa” també treballa per contribuir a millorar la renda familiar facilitant l'accés a béns (alimentació, productes d'higiene, equipament escolar, ulleres i audífons).

L'èmfasi en la promoció socioeducativa pren especial valor en l'actual conjuntura mundial. A més, com posa de manifest l'informe Pobreza Infantil en perspectiva: Un panorama del bienestar infantil en los países ricos, publicat el 2005 per UNICEF, el sistema educatiu és un dels principals talons d'Aquil.les de l'Estat espanyol. Unes carències que constaten estudis como l'Informe PISA o institucions com la Fundació Jaume Bofill.

Un exemple de promoció socioeducativa: el projecte Vincles

El projecte Vincles del Casal dels Infants del Raval és una de les iniciatives creades a partir de CaixaProinfància. Vincles es va posar en marxa l'any 2007 i il·lustra a la perfecció la filosofia del programa de l'Obra Social ”la Caixa”. El projecte ofereix, concretament, recursos i oportunitats laborals, formatives i de suport a l'autonomia i la criança dels fills entre els 0 i els 3 anys.

Vincles va sorgir com a resposta al fet que la dependència econòmica i les dificultats d'inserció laboral de les famílies −i, concretament, de les dones més vulnerables− es poden accentuar seriosament després de la maternitat. L'objectiu, per tant, és recolzar les famílies en situació d'exclusió social amb infants de fins a 3 anys. La iniciativa posa especial èmfasi en l'orientació psicopedagògica, l'acompanyament socioeducatiu, el temps de joc amb la família i l'espai de guarda, entre d'altres.

Des de la seva posada en marxa, desenes de mares i fills han participat en el projecte Vincles. Com a resultat del treball diari amb aquestes famílies es generen en les respectives llars noves capacitats de relació, cura i educació dels fills, tot prevenint futures situacions de risc social i emocional per a l'infant, a la vegada que s'amplien les xarxes socials de suport. El projecte compta amb diversos espais per a mares i fills, entre els que s'inclouen una sala de joc, sales de formació i d'àpats.

Més de 44 milions invertits

Des de la posada en marxa, ”la Caixa” ha invertit 44,2 milions d'euros per desenvolupar i ampliar els serveis socials oferts a les deu ciutats i les seves respectives àrees metropolitanes on s'ha implementat el programa CaixaProinfància. L'Obra Social ”la Caixa” té previst destinar a la lluita contra l'exclusió social 300 milions fins el 2010.

No hi ha cap precedent, a escala nacional o europea, d'una entitat privada amb un programa d'aquestes característiques destinat a lluitar contra la pobresa. L'objectiu és trencar la corretja de transmissió que fa que la pobresa passi de pares a fills, facilitar els processos d'inserció sociolaboral de les famílies amb nens, així com conscienciar i mobilitzar el conjunt de la societat sobre aquesta problemàtica, ja que els primers anys dels infants són decisius per al desenvolupament i per a l'estructuració de les capacitats familiars.

Un compromís amb les necessitats socials

”la Caixa” dedica durant el 2008 un pressupost de 500 milions d'euros a la seva Obra Social, amb l'objectiu de contribuir a satisfer les necessitats de la societat actual. Aquesta inversió suposa un increment superior al 25% pel que fa als 400 milions d'euros pressupostats l'any 2007 i ratifica el compromís de l'entitat financera amb la seva Obra Social, marcat en el Pla estratègic 2007-2010, ja que dedica el 25% del benefici recurrent a acció social. Aquesta inversió situa a l'Obra Social com a la primera fundació privada d'Espanya, la segona d'Europa i la cinquena a nivell mundial per volum de pressupost.

Durant l'any 2008, l'Obra Social ”la Caixa” impulsa noves iniciatives per atendre els malalts terminals i per potenciar la vacunació infantil als països de renda baixa. A més, ampliarà l'ajuda a alguns col·lectius que ja es beneficien de l'acció social de l'entitat, com els nens en situació de pobresa, a través del programa CaixaProinfància, els immigrants, els col·lectius desfavorits o les persones amb dificultats per accedir al mercat laboral.