L’Obra Social ”la Caixa” facilita la integració laboral a Barcelona de més de 1.200 persones en risc d’exclusió social amb el programa Incorpora

Barcelona

03.04.07

5 minutos de lectura

L'Obra Social ”la Caixa” ha fet avui balanç del programa de foment de l'ocupació Incorpora, que, un any després de la seva posada en marxa a Barcelona, ha aconseguit la inserció de 1.218 persones en el mercat de treball. En l'acte han intervingut Jaume Farré, responsable del programa Incorpora; Pilar Yagüe coordinadora dels insertors a Barcelona; i Marta Grau, directora de Recursos Humans de l'empresa Random House Mondadora com a empresària que ha contractat persones en risc d'exclusió social. A més, Roger, Núria i Tània han donat a conèixer el seu cas com a beneficiaris del programa de l'entitat.

Aquesta iniciativa vol donar resposta a una de les principals preocupacions dels ciutadans, l'atur, i en especial promou la integració sociolaboral de persones amb dificultats per accedir al mercat de treball. Com a conseqüència del balanç satisfactori del primer any del programa Incorpora, l'entitat financera augmenta un 30% la inversió, i passa dels 5,4 milions de l'any 2006 als 7 milions d'euros aquest 2007 destinats a pal·liar les conseqüències que es deriven de la falta de feina entre els col·lectius més desfavorits a tot Espanya.

A Barcelona i la seva àrea metropolitana, el programa Incorpora es va posar en marxa fa un any. Durant aquest temps s'han signat acords de col·laboració amb 17 entitats dedicades a la inserció sociolaboral de diferents col·lectius (vegeu l'annex), amb l'objectiu d'aglutinar esforços per poder treballar conjuntament per tal de desenvolupar el programa. Per fer-ho possible, l'entitat financera hi ha destinat fins ara un milió d'euros –1.034.135 euros–. A aquestes 17 entitats s'han afegit recentment tres associacions més que promouen la integració laboral al Barcelonès Nord i el Vallès Occidental.

El perfil: persones joves, immigrades i amb discapacitat

Una de cada tres persones que han pogut accedir al mercat laboral gràcies al programa Incorpora són joves en risc d'exclusió social (33,7%) que tenen especial dificultat per accedir al seu primer lloc de treball per causes diverses, com ara l'abandonament escolar prematur o el desarrelament familiar.

A continuació se situa el col·lectiu de persones que tenen alguna discapacitat (física, psíquica o sensorial), que representen el 33,5% del total de persones que han pogut trobar feina.

Un 22% eren persones immigrades i un 5,3% de dones sense experiència laboral prèvia. Resta un grup heterogeni –un 5,4%- de beneficiaris en altres situacions de risc d'exclusió social, com ara aturats de llarga durada o persones que han patit una drogodependència.

La durada de la inserció és variable. En alguns casos, sobretot entre el col·lectiu de joves i de persones amb alguna discapacitat, el primer contacte amb l'empresa és mitjançant un contracte de pràctiques d'entre 2 i 9 mesos, previ a la contractació ordinària. Entre la resta de beneficiaris, el més comú és que se'ls ofereixi un contracte indefinit d'entrada. En un 30% dels casos, aproximadament, la durada dels contractes és d'entre sis mesos i un any.

Una xarxa amb 27 insertors a la província de Barcelona

L'insertor laboral és una figura essencial en el programa Incorpora. D'ell depèn l'èxit tant de la persona contractada com de l'empresa que ho fa. A la província de Barcelona, el programa compta ja amb 27 insertors laborals, que durant el primer any de vida d'aquesta iniciativa han contactat amb 698 empreses i han aconseguit que 187 –més d'una de cada quatre– hagin contractat treballadors de col·lectius laboralment fràgils.

Les empreses que s'han vinculat al projecte pertanyen a tots els sectors econòmics, tot i que predominen les del sector serveis, com ara empreses de neteja i telemàrqueting i residències geriàtriques. També són nombroses les empreses dedicades a l'hoteleria i la restauració, els comerços, les indústries manufactureres i les empreses dedicades a la construcció.

L'Obra Social ”la Caixa” ha impulsat la formació d'una xarxa de professionals amb aquestes característiques i, a través dels acords amb les organitzacions amb les quals s'ha signat un conveni, ha potenciat la seva funció d'enllaç amb les empreses que tenen la voluntat d'incorporar persones amb dificultats especials per accedir al mercat laboral.

La inserció de cada persona en el mercat laboral constitueix un procés personalitzat que inclou actuacions simultànies i posteriors a la contractació. Entre les tasques que realitza el tècnic d'inserció laboral hi ha la prospecció d'empreses, el seguiment del procés de formació del beneficiari, l'acompanyament laboral de les persones inserides, la solució dels possibles conflictes que puguin sorgir en el marc de la relació laboral i el foment de l'adhesió de noves empreses al programa.

El paper actiu de la xarxa d'oficines

L'Obra Social ”la Caixa” realitza una contribució a les entitats socials no només econòmica, sinó també activa, i amb la implicació de la xarxa financera de ”la Caixa”. Les més de 5.000 oficines que ”la Caixa” té repartides per tot el territori espanyol formen part del projecte, ja que els professionals que hi treballen són els que millor coneixen el teixit empresarial de la seva àrea i els que poden fer d'intermediaris entre els empresaris i les entitats d'inserció.

Cada cop hi ha més empreses que accedeixen a la borsa de treball que s'ha generat a partir del programa Incorpora perquè entenen que una de les seves responsabilitats és també prevenir conflictes i ruptures socials. Aquesta línia d'actuació representa una motivació per a accionistes, treballadors i clients i alhora contribueix al valor afegit de la marca.

Un compromís amb les necessitats socials

”la Caixa” dedica durant el 2007 un pressupost de 400 milions d'euros a la seva Obra Social amb l'objectiu de contribuir a satisfer les necessitats de la societat actual. Aquesta inversió comporta un increment de prop del 32% respecte als 303 milions d'euros que va invertir l'any 2006 i ratifica el compromís de l'entitat financera amb la seva Obra Social, impulsat pel seu president, Ricard Fornesa.

Les famílies en situació de pobresa, els joves, els immigrants, les persones amb problemes per accedir al mercat laboral i les víctimes de la violència domèstica són alguns dels col·lectius beneficiaris de les iniciatives de l'Obra Social ”la Caixa” durant aquest 2007.