La Fundació ”la Caixa”destina 3,3 milions d’euros a iniciatives per a la integració social dels discapacitats psíquics i els malalts mentals

Barcelona

14.08.02

4 minutos de lectura
Recursos disponibles

Centres especials de treball, serveis d'atenció domiciliària, unitats de dia, programes d'educació especial i formació prelaboral, projectes d'inserció laboral, pisos tutelats, programes d'alleujament familiar, tallers ocupacionals i implantació de noves teràpies són algunes de les iniciatives promogudes per entitats sense ànim de lucre que la Fundació ”la Caixa” ha seleccionat dins el seu programa Persones amb Discapacitat Psíquica i Malaltia Mental 2002. La Fundació ha destinat 3,3 milions d'euros a l'edició d'aquest any del programa, que es reparteixen entre els 234 projectes destinats a la integració social i a la millora de la qualitat de vida dels col·lectius de persones afectades per alguna deficiència física o malaltia mental.La Fundació ”la Caixa”, fidel a l'esperit de la seva Obra Social, dóna suport a les iniciatives que, impulsades per entitats sense ànim de lucre, aposten pel foment de la integració i la millora de la qualitat de vida dels diferents col·lectius de discapacitats psíquics i malalts mentals a Espanya. Aquest suport es canalitza a través de les 234 propostes presentades per diferents entitats cíviques del país i seleccionades pel programa Persones amb Discapacitat Psíquica i Malaltia Mental 2002, un projecte que s'emmarca directament dins la II Convocatòria d'Iniciatives Socials 2001 i que forma part de l'àrea de programes socials de la Fundació ”la Caixa”. Aquest programa, creat el 1999, ja col·labora amb 104 entitats ciutadanes més, a les quals va aportar uns 1,9 milions d'euros l'any passat.L'objectiu majoritari dels projectes seleccionats per la Fundació ”la Caixa” és potenciar l'aplicació de sistemes pedagògics i terapèutics alternatius i innovadors, millorar els sistemes de transport adaptat i els serveis de residències i llars tutelades, així com consolidar i millorar els recursos i mitjans dels centres educatius, ocupacionals i especials de treball que es dediquen a l'atenció d'aquests col·lectius. Dels 234 projectes escollits en aquesta edició, 62 corresponen a Catalunya. La resta es reparteix entre les diferents comunitats autònomes: Andalusia (38), Comunitat de Madrid (26), Comunitat Valenciana (21), Castella i Lleó (17), Galícia (13), Castella la Manxa (11), Aragó (9), Múrcia (9), Extremadura (6), Balears (4), Euskadi (4), Astúries (3), Canàries (3), Cantàbria (3), Navarra (3) i La Rioja (2). Hem d'afegir als 234 projectes de l'edició d'aquest any del programa Persones amb Discapacitat Psíquica i Malaltia Mental les 104 iniciatives seleccionades per la Fundació ”la Caixa” en l'edició de l'any 2001. Entre totes dues convocatòries hi ha més de 300 entitats que duen a terme la seva missió amb l'ajut i la col·laboració de la Fundació. Les 234 propostes seleccionades aquest any es poden agrupar en sis grans àrees de treball: unitats de dia i alternatives terapèutiques (30); educació especial, formació prelaboral i tallers ocupacionals i d'integració social (56); programes residencials (42); atenció familiar; programes d'alleujament, assistència domiciliària, informació i orientació (18); programes integrals (11); i centres especials de treball i projectes d'inserció laboral.És precisament dins aquest àmbit on s'inscriuen un major nombre d'iniciatives (77). En aquest sentit, s'ha demostrat en nombrosos estudis i investigacions que la vertadera integració social comença amb la integració laboral. La integració laboral és una meta que permet que la persona discapacitada accedeixi a una major independència econòmica. Tanmateix, les persones que pateixen una discapacitat important o un trastorn mental sever presenten uns nivells molt elevats de desocupació, ja que tenen grans dificultats per accedir al mercat laboral a causa de l'existència d'una sèrie de factors d'exclusió i discriminació: baixa qualificació inicial i dificultats en el seu procés de requalificació; dificultats d'adaptació a aspectes com l'horari, la competitivitat i la imatge; la necessitat d'atenció mèdica i hospitalització a causa de la cronicitat de la seva malaltia; i la necessitat de suport i cura en la seva vida de cada dia.Altres iniciativesLa Fundació ”la Caixa” dedica una part molt important del seu pressupost als programes socials en els quals s'inclouen les diferents Convocatòries d'Iniciatives Socials. Aquests programes, creats el 1999, col·laboren amb entitats sense ànim de lucre d'arreu del país que treballen amb col·lectius que es troben en situació de risc d'exclusió social. Tanmateix, la Fundació també dedica una atenció especial al foment de la participació de la gent gran en la societat, a l'atenció a les persones que presenten discapacitats psíquiques, així com a la investigació de l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, als programes de prevenció i d'informació sobre la SIDA i a projectes de cooperació social.www.fundacio.lacaixa.es