Un estudi de la Fundació ”la Caixa” evidencia que hi ha una bretxa de gènere en relació amb la riquesa a partir dels 65 anys

Barcelona

17.08.22

50 segundos de lectura
Recursos disponibles

Els homes grans viuen en llars amb més patrimoni que les dones grans: tenen a l’entorn de 16.000 euros més de riquesa mitjana equivalent. Aquesta diferència significativa no es detecta a les franges d’edat inferiors.

 És una de les conclusions principals de l’estudi Els homes, viuen en llars amb més patrimoni que les dones? de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, a càrrec de l’investigador Diederik Boertien, del Centre d’Estudis Demogràfics.

A l’entorn del 31 % de les dones de més de 65 anys disposen de menys de 2.000 euros de patrimoni financer disponible, en comparació amb el 25 % de dels homes més grans de 65 anys.

Aquesta bretxa de gènere pel que fa a la riquesa s’explica perquè, després dels 65 anys, les dones tenen més probabilitats de viure soles que els homes, cosa que té relació amb la diferència d’edat entre els homes i les dones que viuen en parella, i també amb la menor l’esperança de vida dels homes.