La pandèmia ha accentuat el fenomen de la doble jornada entre les dones

29.07.21

45 segundos de lectura

Abans de la pandèmia, la jornada de treball setmanal de les dones, incloent-hi treball remunerat i no remunerat, era 10 hores més llarga que la dels homes (63 vs. 73). El treball no remunerat representava el 41% de la jornada dels homes i el 66% de la de les dones.

Després de la primera ona i el confinament, la bretxa de gènere en el total d'hores treballades va augmentar a 16 (62 vs. 78 hores) a causa de la dedicació més gran de les dones al treball no remunerat (48 hores abans vs. 54 hores després).

La major flexibilitat laboral de les dones, al costat de la presència de normes socials tradicionals, podrien explicar l'increment en la bretxa de gènere en dedicació al treball no remunerat.

El repartiment desigual de les responsabilitats familiars pot tenir costos importants per a les oportunitats laborals de les dones.