Ser microinfluencer, una activitat insostenible

05.03.21

25 segundos de lectura

Els ingressos que perceben els influencers no són proporcionals a l'impacte generat en les seves comunitats digitals, segons un estudi publicat per l'Observatori Social de ”la Caixa”.

Un influencer amb una comunitat d'usuaris entre 5.000 i 100.000 pot guanyar, de mitjana, 102 euros per publicació i dedica 45h al mes al seu perfil d'Instagram.

La investigació apunta que hi ha una diferència de més de 25 euros per post entre què haurien de cobrar i el que realment perceben.