Treballen els joves el nombre d’hores que desitjarien?

21.12.20

27 segundos de lectura

El percentatge de població jove que experimenta desajustos entre les hores que treballen i les que voldrien treballar no ha deixat d'augmentar des de 2008, segons l'Observatori Social de ”la Caixa”.

No només s’incrementa el nombre de joves insatisfets sinó també el nombre mitjà d'hores que els joves voldrien treballar de més.

A Espanya el percentatge de joves que treballen a temps parcial de forma involuntària va passar del 31% al 58% entre 2000 i 2018, davant d'una mitjana del 14,8% a la zona euro.