La immigració, antídot contra l’envelliment de l’Espanya rural

Madrid

02.12.20

31 segundos de lectura
Recursos disponibles

Dos informes publicats per l'Observatori Social de ”la Caixa”, analitzen les necessitats socials del col·lectiu immigrant i com la immigració és clau en la sostenibilitat de l'Espanya despoblada.

Un dels estudis conclou que de mitjana un de cada cinc nous habitants rurals té origen estranger, una xifra que s'intensifica en els municipis que no superen els 1.000 habitants.

L'altre informe assenyala que la taxa de risc de pobresa dels immigrants que resideixen a Espanya és d’un 46%, superior a la mitjana europea, vs. un 18% entre la població autòctona.