Els alumnes amb famílies més controladores presenten pitjors resultats escolars

Barcelona

30.04.19

47 segundos de lectura
Recursos disponibles

L'informe La implicació familiar en l'educació: una eina de canvi, publicat per l'Observatori Social de ”la Caixa”, revela que un estil familiar obert, comunicatiu i que fomenta l'autonomia i la responsabilitat s'associa a millors resultats escolars de l'alumnat.

L'estudi apunta també que els centres educatius amb famílies que tenen un estil més comunicatiu són més equitatius pel que fa a la distribució de resultats entre l'alumnat, concretament 20 punts de diferència respecte dels centres amb famílies controladores.

Les mares s'impliquen més que els pares en la comunicació amb els seus fills: el 82 % de les mares s'interessen habitualment per com els ha anat a classe, davant el 66 % dels pares amb la mateixa actitud.

Les conclusions s'han obtingut a partir de les dades extretes de l'Avaluació General de Diagnòstic (EGD), duta a terme pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, en la qual han participat 26.543 estudiants de 2n d'ESO escolaritzats a 933 centres.