Les dones tenen el 30 % menys de probabilitats d’accedir a un procés de contractació que els homes

Madrid

06.03.19

36 segundos de lectura
Recursos disponibles

L’estudi Tenen les dones menys oportunitats de ser contractades?, publicat per l’Observatori Social de ”la Caixa”, revela també que les dones amb fills pateixen una penalització més gran, ja que registren el 35,9 % menys de probabilitats de contractació que un home amb les mateixes característiques.

L’informe apunta que el biaix de gènere és més gran si els candidats presenten qualificacions més baixes que si, a més del que es demana, tenen coneixement d’un idioma addicional i més experiència laboral.

Les conclusions s’extreuen d’una investigació experimental que ha consistit a enviar més de 5.600 currículums equivalents d’homes i dones, i analitzar posteriorment les trucades rebudes pels participants per fer una entrevista de feina.