El 38,3 % de les dones més grans de 65 anys que viuen soles a Espanya no han tingut fills

Madrid

10.05.18

56 segundos de lectura
Recursos disponibles

Aquest informe constata que les dones sense fills, independentment del seu estat civil, tenen més probabilitats de viure sense companyia. Concretament, el 38,3 % de les dones grans sense fills viuen soles a Espanya, un 11,9 % més que les dones que han tingut descendència (26,4 %).

L'estudi destaca l'evolució de la soledat entre les dones més grans de 65 anys en les últimes tres dècades: si l'any 1981 només el 19 % vivien soles, actualment aquesta xifra ja arriba gairebé al 30 %, i la previsió és que continuï augmentant. S'estima que el 2031 hi haurà 1,9 milions de dones grans vivint soles a Espanya.

Segons els autors, es tracta d'una tendència global davant l'augment de la longevitat i la caiguda de la fecunditat. I apunten que cal estudiar el fenomen per preparar les polítiques públiques pertinents.

El dossier monogràfic sobre inclusió social de l'Observatori Social de ”la Caixa” es completa amb un estudi referent als reptes que plantegen les llars on viuen dues persones grans i una d'aquestes és dependent. El text reflexiona sobre la necessitat de cuidar, també, els nous cuidadors.