Les lleis més severes sobre el consum de tabac i la conducció temerària han millorat la salut dels espanyols

Madrid

03.11.17

59 segundos de lectura
Recursos disponibles

El present informe revela que entre l'any 2000 i el 2015 la càrrega de malaltia derivada del tabaquisme i la conducció temerària es va reduir en un 37 %, en bona part gràcies a la implementació de mesures legislatives, especialment de les que són més punitives.

Com a resultat en part de les intervencions legislatives dutes a terme sobre aquestes conductes de risc, el 2015 es van deixar de perdre uns 1.400 anys de vida en plena salut per cada 100.000 habitants

En el cas del tabaquisme, l'entrada en vigor de la llei de mesures sanitàries enfront del tabaquisme (2005) explica el 6,81 % del descens de vendes de tabac, mentre que la seva modificació amb la restricció total del consum en llocs públics tancats (2010) explica el 16,55 % d'aquesta reducció.

En matèria de seguretat vial, la reforma del Codi penal en relació amb els delictes contra la seguretat vial (2007) explica un 13,34 % de la caiguda en la mortalitat per accidents de trànsit en aquest període. La introducció del carnet per punts (2005) no va tenir efectes immediats fins que no es va acompanyar d'una penalització real i efectiva de les infraccions.