Créixer a Espanya. La integració dels fills d’immigrants. Estudi Social N.38

Barcelona

11.07.14

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

El 78,4 % dels fills d'immigrants analitzats no registren cap indicador d'integració problemàtica als 18 anys, i només el 4,3 % en registren dos o més. Les proporcions són molt similars a la mostra de fills d'espanyols, entre els quals el 76,5 % no mostren cap símptoma d'adaptació problemàtica, i només el 3,8 % en mostren dos o més.

El 15 % dels fills d'immigrants abandonen els estudis abans dels 18 anys, una evolució similar a la que es produeix entre els fills d'espanyols.  L'ambició de l'estudiant i les expectatives familiars són els factors més determinants en el seu rendiment acadèmic.

La nota mitjana dels fills d'immigrants és una mica inferior a la dels adolescents d'origen espanyol: 6,15 davant de 6,54. El factor més determinant en el seu rendiment és la seva pròpia ambició i les expectatives de les seves famílies.

En aquest sentit, una majoria de pares immigrants declaren que estan satisfets amb l'educació que els seus fills han rebut a Espanya (87,4 %), i creuen que els seus fills tindran les mateixes oportunitats de prosperar en la vida que els nadius (90,8 %). Per això, el 85 % esperen que els seus fills es quedin i facin la seva vida a Espanya.

Només el 12 % dels fills d'immigrants treballen, la majoria en feines que no són de jornada completa. Entre els nadius, el percentatge és fins i tot menor: el 9,1 %. Entre els que treballen, la majoria reben sous baixos (inferiors a 600 euros), i més de la meitat ho fan sense contracte.

Només el 5 % dels fills d'immigrants declaren que han viscut alguna experiència de discriminació. La xifra gairebé no varia entre homes (5,4 %) i dones (4,8 %), i és pràcticament idèntica a la dels fills de nadius, el 6,1 % dels quals també diuen que han estat discriminats.

L'estudi confirma la importància del temps de residència al país per incrementar la identitat nacional. En la primera onada de l'estudi (14 anys de mitjana), la meitat s'identificaven com a espanyols. Quatre anys més tard (18 anys de mitjana), ho feien el 81 % dels que han nascut aquí i el 44 % dels que han nascut fora d'Espanya.