Estudi Social N.10: «La violència domèstica. Informe sobre els maltractaments a dones a Espanya»

Madrid

10.07.02

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

Els darrers tres anys (1999, 2000 i 2001) han mort més de 200 dones a mans de les seves parelles, cosa que equival a una mitjana de 70 víctimes mortals l'any per agressions dels seus companys o marits. L'estudi "La violència domèstica. Informe sobre els maltractaments a dones a Espanya", de la col·lecció d'Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa” té l'objectiu de destacar el problema de la violència domèstica. Inés Alberdi, catedràtica de sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid és l'autora d'aquest estudi, el desè volum de la Col·lecció d'Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa”. Aquesta col·lecció té l'objectiu de contribuir al debat, l'anàlisi i la divulgació de qüestions de gran transcendència per a la nostra societat.   Segons aquest estudi, la violència domèstica inclou totes les formes de maltractament psíquic, d'agressió física i d'abús sexual a què són sotmeses les dones en les relacions de parella.   La societat espanyola ha evolucionat en la seva percepció del problema de la violència domèstica. Tot i que, fins fa molt poc temps, la dona víctima de la violència era responsabilitzada de bona part d'aquesta conducta, actualment, cada vegada és més estesa la creença que cal rebutjar les conductes violentes i que cal recolzar les víctimes.    El 9,2 % de les dones més grans de 18 anys, del conjunt de la població espanyola, pateixen objectivament violència en les seves relacions de parella.   S'estima que 1.551.214 dones es trobaven, l'any 1999, vivint situacions degradades de parella en què el menyspreu de l'home envers la dona, el sotmetiment d'aquesta i el control de la seva llibertat s'ajusten a un model de relacions desiguals, en què el poder de l'home s'uneix a la idea d'inferioritat de la dona.    El nombre de denúncies per maltractaments infringits pels marits a les seves dones a Espanya ha passat de 16.657 l'any 1991 a 24.158 l'any 2001.    Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en el desenvolupament creixent de la consciència ciutadana, que comença a considerar intolerable la violència contra les dones i que cada vegada està més disposada a posar els mitjans necessaris per ajudar les seves víctimes i oferir-los el recolzament social que necessiten.    La violència domèstica contra les dones no decreix.