L’EspaiCaixa Francesc d’Assís obre les portes a la infància i les famílies vulnerables de Manresa

Barcelona

11.03.19

52 segundos de lectura
Recursos disponibles

S'ha inaugurat un nou espai a Manresa dedicat a la infància i a la família, l'EspaiCaixa Francesc d'Assís. Així es posa en marxa la transformació iniciada fa dos anys d'una part del Convent de Santa Clara de Manresa -l'antic noviciat i l'hort-, edifici que data del principi del segle XIII i que la Comunitat de Monges dominiques va cedir a ”la Caixa” per dur a terme aquest projecte.

Amb aquesta inauguració, es podrà visualitzar la feina que es realitza de forma integral amb les famílies i els infants, i la interacció dels diversos agents socials que interactuen en el procés. Seguint la filosofia de CaixaProinfància i el model del programa Invulnerables, projectes que fan possible aquest espai, es renova el compromís del treball en xarxa amb les entitats públiques i privades, els Serveis Socials de l'Ajuntament, l'ensenyament de la mà de les escoles i la salut, així com les empreses i particulars, entitats esportives, lúdiques i culturals, que afavoreixen la realització d'activitats que faciliten la integració i la igualtat d'oportunitats.

Etiquetes