Comunicat Fundació Bancària ”la Caixa” – Trasllat Domicili Social

Barcelona

07.10.17

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

El Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa”, en la seva condició dŽAccionista Únic de CriteriaCaixa, va acordar en reunió celebrada ahir, dia 6 d’octubre de 2017, el trasllat del domicili social d’ambdues entitats a la Plaça Weyler, 3, de Palma de Mallorca, mentre es mantingui l’actual situació a Catalunya, i per tal de preservar els seus interessos empresarials i socials, així com la seva operativa normal.

La decisió té un caràcter temporal i afecta tant a la Fundació Bancària “la Caixa” com a CriteriaCaixa, societat holding d’inversions no cotitzada, que gestiona el patrimoni de la mateixa pel compliment del seu compromís social i fundacional. Aquesta decisió no implica el trasllat de persones ni de centres o serveis corporatius.

La Fundació Bancària “la Caixa” gestiona de forma directa l’Obra Social que es finança amb els dividends obtinguts de CriteriaCaixa. Al 2017, l’entitat està invertint 510 milions d’euros en l’impuls de programes socials, educatius, culturals i d’investigació, dirigits a oferir més oportunitats a les persones que més ho necessiten i a promoure el benestar i el progrés de la societat. Anualment promou més de 50.000 iniciatives, de les que es beneficien prop de 10,5 milions de persones.

CriteriaCaixa, al seu torn, es nodreix dels dividends que rep a partir de la gestió activa dŽuna cartera composada per participacions accionarials en sectors estratègics, com són el bancari, l’energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari.