L’Obra Social ”la Caixa” compensa les seves emissions de CO2

Barcelona

02.02.15

42 segundos de lectura
Recursos disponibles

L'Obra Social ”la Caixa” ha demostrat, un any més, el seu ferm compromís amb la sostenibilitat. L'organització ha calculat la petjada de carboni de l'activitat desenvolupada durant el 2013, ha dut a terme accions per reduir-ne l'impacte ambiental i, a més, ha compensat les seves emissions participant en un projecte d'energia renovable amb compromís social.

El projecte d'energia eòlica Bundled desenvolupat a l'Índia pel Friends Group genera electricitat a partir de 17 aerogeneradors. A banda de reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle, causants del canvi climàtic, el projecte comporta beneficis socials i ambientals per a la zona on es desenvolupa.

L'Obra Social ”la Caixa” ha obtingut el certificat i el segell Clean CO2 Certified amb codi QR, que acrediten i informen de la neutralitat en emissions de l'organització i el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic.