Augmenten les vendes en el mercat espanyol de l’art en un context, encara, d’extrema fragilitat. Fundació Arte y Mecenazgo

Madrid

12.11.14

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

La Fundació Arte y Mecenazgo -impulsada per ”la Caixa”- presenta El mercat espanyol de l’art el 2014, una nova radiografia econòmica sobre galeries, cases de subhastes i col·leccionisme al nostre país

El mercat espanyol de l’art va registrar el 2013 unes vendes totals de 336 milions d’euros. Aquesta xifra reflecteix un augment del 3 % en les vendes de galeristes i cases de subhastes respecte de l’any anterior.

El sector presenta per tercer any consecutiu un creixement positiu, tot i que dèbil, i assoleix els màxims nivells des de l’inici de la crisi el 2008.

En els darrers deu anys (2003-2013), el mercat de l’art va experimentar un creixement del 68 %, xifra que queda molt per sota de l’augment registrat a escala mundial (155 %).

Amb una quota de mercat entorn del 2 %, Espanya es manté com el sisè mercat d’art de la Unió Europea, per darrere del Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Àustria. En el mercat global, el pes d’Europa evidencia un marcat descens provocat per la concentració de les vendes a preus elevats que es donen en el mercat americà, així com la presència de la Xina.

Espanya ha passat de registrar un dèficit comercial en matèria d’art a ser un exportador net en els dos darrers anys, amb un superàvit comercial de 63 milions d’euros. Això s’explica pel descens de les importacions fins als nivells més baixos de l’última dècada.

Ha disminuït el nombre de llocs de treball relacionats directament amb el mercat de l’art, que l’any passat va donar ocupació a unes 10.000 persones.

El 2013, la contribució fiscal del comerç de l’art i dels seus serveis auxiliars va arribar als 270 milions d’euros.

Els preus mitjans de l’art a Espanya se situen molt per sota de la mitjana europea. Les obres més cares d’artistes espanyols es continuen venent fora d’Espanya.

Picasso és l’artista espanyol més cotitzat, seguit a gran distància de Miró, Dalí, Gris i Chillida. El 2013, entre els vint primers artistes espanyols per volum de vendes només hi figuren dos artistes vius: Manolo Valdés i Miquel Barceló.

        (en castellà)