Salt disposarà d’un nou espai per emprendre projectes dirigits a millorar la qualitat de vida de les famílies

Girona

09.09.14

57 segundos de lectura
Recursos disponibles

Administracions, institucions públiques i entitats privades conformen a partir d'avui l'Espai de Relació Institucional (ERI) per donar un nou impuls al desenvolupament a Salt del Pla Comunitari d'Infància, Famílies i Joves en Medi Obert.

Aquest compromís institucional reforça el treball comunitari que tant l'Administració local com les entitats del tercer sector porten a terme a Salt des de fa anys, i suposa un pas endavant en la construcció conjunta del pla.

Se signa el Compromís Municipal per la Convivència com a resposta a la voluntat de promoure a Salt la cohesió social, la convivència intercultural i la coresponsabilitat al territori des d'una perspectiva creativa i positiva.

Aquest compromís s'emmarca en el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (PICI) que des del 2010 l'Obra Social ”la Caixa” impulsa i que actualment arriba a 40 territoris de tot l'Estat espanyol per configurar un model d'intervenció social centrat en el protagonisme de les comunitats locals.

A Salt, el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural l'implementa el Casal dels Infants, l'Ajuntament de Salt, el Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt i el conjunt de recursos educatius i socials del municipi, amb la participació de la ciutadania.