”la Caixa” culmina la seva transformació en la Fundació Bancària ”la Caixa”

Barcelona

17.06.14

20 segundos de lectura
Recursos disponibles

La nova Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, gestionarà la totalitat de l'Obra Social i agruparà a Criteria CaixaHolding totes les participacions accionarials de ”la Caixa”, inclosa la de CaixaBank (55,9%), i les emissions de deute de ”la Caixa”.

La reorganització permetrà a l'entitat mantenir, enfortir i desenvolupar els seus tres àmbits d'actuació fonamentals: el financer, l'empresarial i, especialment, el social.