El perfil de la persona addicta en tractament, és el d’un home de 35 anys i urbà, que triga de mitjana més de 10 anys en demanar ajuda professional

Madrid

25.06.13

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

L’Observatori Projecte Home sobre el perfil del drogodependent. Informe 2012, editat amb la col?laboració de l’Obra Social ”la Caixa” i finançat per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, destrueix mites, ja que posa de manifest una ruptura amb l’imaginari col?lectiu espanyol, que usualment associa el perfil del drogodependent amb el de l’heroïnòman o policonsumidor. Per contra, Projecte Home remarca el fet que preval el consum d’alcohol i la cocaïna, mentre que s’aprecia que l’heroïna actualment té menys rellevància com a substància principal.

De l’Observatori es desprèn que les addiccions a Espanya són un fenomen social urbà, masculí i adult, sense menysvalorar els problemes d’addiccions en el medi rural o en els adolescents. Projecte Home ha identificat quatre perfils diferents que varien segons el tipus de substància consumida: alcohol (41,7 %); cocaïna (31,4 %); heroïna (5,1 %) i policonsum (12 %) -el concepte de policonsumidor té característiques que permeten integrar ambdós grups en un mateix perfil-, i cànnabis (7 %).

Pel que fa al sistema de consumició de les drogues, la via d’administració injectada passa a ser minoritària davant de la via oral, la nasal i la inhalada. Així mateix, i en relació amb l’àrea de la salut, en concret amb les malalties d’índole infectocontagiosa, l’escassetat de casos de VIH/sida (4,2 %) es valora com una data molt positiva.