L’Obra Social ”la Caixa” facilita ajuts a més de 160.000 nens en risc d’exclusió i a les seves famílies

Barcelona

27.12.10

44 segundos de lectura
Recursos disponibles

El programa d’ajuts familiars de l’Obra Social ”la Caixa”, CaixaProinfància, s’adreça a llars amb nens i nenes de 0 a 16 anys en risc o en situació d’exclusió social.

Tres anys després de la posada en marxa de CaixaProinfància, i amb el programa plenament consolidat, l’Obra Social ”la Caixa” se centra ara a garantir l’atenció integral de les 93.670 famílies que participen dels ajuts a deu ciutats espanyoles: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia i Bilbao, així com a Balears i Canàries.

L’entitat financera posa a disposició d’aquestes famílies un seguit d’ajuts adreçats al reforç educatiu, el suport psicològic i l’estada en centres oberts, colònies i campaments infantils i escoles d’estiu.  Entre aquestes prestacions també s’inclouen les que faciliten l’accés a béns bàsics (alimentació, productes d’higiene, equipament escolar, ulleres i audiòfons). En total, s’han concedit un total de 126.507 bens i serveis.